Home » Info studenti » Anunt Important – Reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul I al anului universitar 2017 – 2018)

Anunt Important – Reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul I al anului universitar 2017 – 2018)

Cererile de acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul I al anului universitar 2017 – 2018) se depun la șeful de grupă.
Șeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 18.10.2017.
După data de 18.10.2017 nu se mai primește nici o cerere.

Studenții care vor beneficia de reducerea de 50% și care au abonamente a căror valabilitate a început în luna septembrie 2017, vor fi decontate parțial, pentru zilele incluse în sem.I. Dacă valoarea abonamentului este de 70 lei, calculul pentru decontare se va face la 35 de lei, adică la 50% din valoarea acestuia. Abonamentele a căror valabilitate începe în luna octombrie 2017, vor fi decontate în întregime, la valoarea subvenționată a acestora. Pentru decontarea acestor, studenții vor depune la secretariat tichetele (bonul fiscal) până cel târziu la data de 14 noiembrie 2017.

NOTĂ: Studenții trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani. Studenții în vârstă de până la 26 ani de la forma de învățământ IF care nu vor obține gratuitate a transportului în comun beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73/12.02.2015.
Prețul unui abonament lunar cu reducere de 50% pentru studenți, valabil pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L.nr. 327/25.04.2013.

Formularul de cerere poate fi descărcat de aici.