Home » Info studenti » ANUNT în atenția studenților care au depus dosare pentru obținerea burselor de performanță sau speciale

ANUNT în atenția studenților care au depus dosare pentru obținerea burselor de performanță sau speciale

Vă informăm că în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea – Anexa 1 – Bursa specială pe bază de dosar și Bursa de performanță pe bază de dosar în cuantum de 1.000 Lei se acordă pe an universitar (12 luni)*

Studenții care au depus dosare pentru obținerea acestor burse, sunt informați că cele două tipuri de burse nu se vor mai revizuii pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2018/2019, rămânând valabile bursele acordate în semestrul I.

Documentele depuse la începutul semestrului al II-lea, an universitar 2018/2019 se vor putea depune la dosarul pentru obținerea celor două tipuri de burse pentru anul universitar 2019/2020, conform regulamentului.

*Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Comisia de acordare a burselor FMF