Home » Info studenti » ANUNT privind posibilitatea de a beneficia de locuri de parcare în parcările de lângă căminele studențești pentru anul universitar 2019/2020

ANUNT privind posibilitatea de a beneficia de locuri de parcare în parcările de lângă căminele studențești pentru anul universitar 2019/2020

În conformitate cu Regulamentul de organizare și administrare al parcărilor din cadrul Universității din Oradea, studenții universității pot beneficia de locuri în parcările de pe lângă căminele studențești, respectiv Biblioteca Nouă și Căminul C4, pe baza de abonament, în limita locurilor disponibile.

Cuantumul unui abonament de parcare pentru studenți (În spațiile Universității din Oradea) este de 100 lei/an (cu TVA), conform Anexei 13 din HS 46/01.04.2019.

Studenții doritori vor depune cererea tip (Anexa 1) până la data de 25.10.2019, la biroul Prorectorului SSV, Clădirea Rectoratului, la care vor atașa documente justificative:

  1. adeverință de student eliberată de secretariatul facultății unde se va menționa: media ultimului an de studiu/media de admitere și unde este cazul, dacă studentul are statutul de membru în Senat, consilii, comisii, comitete pe facultate/universitate;
  2. documente justificative privind activitățile extracuriculare;
  3. documente medicale.

În cazul studenților cazați în căminele studențești din campusul UO, cererea tip trebuie avizată de Administratorul de cămin, înainte de de depunerea la biroul Prorectorului SSV.

Evaluarea cererilor și alocarea locurilor de parcare pentru studenți se va face de către Consiliul Servicii Studențești și Sociale (C.S.S.S.) pe baza următoarelor criterii:

A. Criterii de prioritate:

  1. Membri reprezentanți în foruri decizionale (senat, consilii, comisii, comitete, șefi de cămine, șefi de palier, etc);
  2. Cazați în căminele din Campusul U.O., indiferent de proveniență din cadrul Universității din Oradea;
  3. Cu handicap fizic.

B. Criterii de medie de studiu/medie de admitere;

C. Criteriul activității extracuriculare: activitate științifică (olimpiade, concursuri, simpozioane, conferințe și publicații susținute), activitate de voluntariat;

D. Criterii suplimentare de departajare stabilite de către Consiliul S.S.S. unde este cazul.

C.S.S.S. va întocmi lista nominală cu studenții care vor primi loc de parcare, care va fi transmisă facultăților și Direcției Economice.

Toate informațiile privind procesul de atribuire a locurilor de parcare vor fi publicate pe site-ul UO www.uoradea.ro/Secțiunea InfoStudenți și pe site-ul facultății www.fmforadea.ro