Home » Info studenti » Anunt privind reducerea /scutirea/ eşalonarea taxei de şcolarizare

Anunt privind reducerea /scutirea/ eşalonarea taxei de şcolarizare

Studenţii care solicită: reducerea /scutirea/ eşalonarea de  taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2015/2016 (conform H.S. nr. 57/17.07.2015, Anexa 19- Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, disponibilă pe site-ul facultăţii: www.fmforadea.ro ) vor depune dosarele la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 20.10.2015 . Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

 

Formulare tip: