Home » Info studenti » ANUNT Programul „EURO 200”

ANUNT Programul „EURO 200”

Studenții în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie pot aplica pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2018.

Dosarele se vor depune la secretariat Prorector SSV – Universitatea din Oradea, str.Universității, nr.1 / Clădirea RECTORAT 25 mai 2018

 

Actele necesare în dosarul de candidatură al studentului pentru obținerea ajutorului financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2018

  1. Cerere tip – click pentru a descarca cererea
  2. Certificatul de naștere/actul de identitate al studentului care aplică – xerocopie;
  3. Certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei – xerocopie;
  4. Adeverințe de elev/student ale fraților;
  5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;
  6. Declarație pe propria răspundere cum că venitul lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevazut prin lege (sub 250 Lei) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului cu o configurație minimă standard;
  7. Adeverința eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minim 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziției de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I

NOTĂ: Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învățământ se completează de către Comisia constituită la nivel de universitate prin Decizia Rectorului Universității din Oradea.