Home » Info studenti » Anunt reducere OTL semestrul al II-lea 2017/2018

Anunt reducere OTL semestrul al II-lea 2017/2018

ANUNȚ  IMPORTANT !

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul II al anului universitar 2017 – 2018) se depun la șeful de grupă.

 Șeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 09.03.2018.

După data de 09.03.2018 nu se mai primește nici o cerere.

 

Studenții care vor beneficia de reducerea de 50% și care au abonamente a căror valabilitate a început în luna februarie 2018, vor fi decontate parțial, pentru zilele incluse în sem.al II-lea. Dacă valoarea abonamentului este de 70 lei, calculul pentru decontare se va face la 35 de lei, adică la 50% din valoarea acestuia. Abonamentele a căror valabilitate începe în luna martie 2018, vor fi decontate în întregime, la valoarea subvenționată a acestora. Pentru decontare  studenții vor depune la secretariat tichetele (bonul fiscal) până cel târziu la data de 10 aprilie 2018.

 

NOTĂ: Studenții trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani. Studenții în vârstă de până la 26 ani de la forma de învățământ IF care nu vor obține gratuitate a transportului în comun beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73/12.02.2015.

Prețul unui abonament lunar cu reducere de 50% pentru studenți, valabil pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L.nr. 327/25.04.2013.

Formular cerere click aici