Home » Info studenti » ANUNT Referitor la a II-a selecție a studenților care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2018/2019

ANUNT Referitor la a II-a selecție a studenților care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2018/2019

A II-a selecție pentru studenți va avea loc  în data de 25 aprilie 2018 ora 1400

Sala de Consiliu a FMF   (etaj I)

 

Dosarele pentru a II-a selecție studenți se pot depune până la data de:

24 aprilie 2018 ora 1600

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

– CV format Europass cu poză tip pașaport;

– Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);

– Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;

– Copie Carte de Identitate;

– Atestat competență lingvistică (Este necesar în momentul plecării)

 

Selecțiile pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor fi organizate după primirea Contractului Financiar de la Agenția Națională, perioada urmând a fi comunicată după această dată.

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta: Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

 

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru personal (predare, formare)

– pentru studenți (incoming, outgoing)

– selecții

– acorduri