Home » Info studenti » Anunt Referitor la selecția studenților care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2019/2020

Anunt Referitor la selecția studenților care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2019/2020

Selecție pentru studenți va avea loc  în data de 23 octombrie 2019 ora 1400 Sala de Consiliu a FMF   (etaj I)

Dosarele pentru selecția studenților se pot depune până la data de: 22 octombrie 2019 ora 1500 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

  • CV format Europass cu poză tip pașaport;
  • Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);
  • Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;
  • Copie Carte de Identitate;
  • Atestat competență lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

Link-ul referitor la MOBILITATI  ERASMUS+  este acesta: Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru studenți (incoming, outgoing)

– selecții

– acorduri