Home » Info studenti » ANUNT Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2020/2021

ANUNT Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2020/2021

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 30 octombrie 2020 fara prezenta candidatilor

 

Dosarele pentru selectia studentilor se pot trimite pe adresele de email

maria.domuta@yahoo.com

fritea_luminita@yahoo.com

până la data de 28 octombrie 2020 ora 1600

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele se trimit pe adresele de email:

maria.domuta@yahoo.com; fritea_luminita@yahoo.com

 

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  • – CV format Europass cu poză tip pasaport;
  • – Scrisoare de intentie (datata si semnata) – cu mentionarea:
  • – specializarea de studiu a studentului
  • – cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;
  • – tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru) sau plasament (= practica de vara);
  • – Copie Carte de Identitate;
  • – Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilităti

în functie de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potriveste (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru studenti (incoming, outgoing)

– selectii

– acorduri