Home » Info studenti » Formulare tip » Anunt – Solicitare reducere/scutire/esalonarea de taxa de scolarizare

Anunt – Solicitare reducere/scutire/esalonarea de taxa de scolarizare

Studenţii care solicită: reducerea /scutirea/ eşalonarea de  taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2013/2014 (conform H.S. nr. 31/22.07.2013, Anexa 16- Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ pentru anul universitar 2013-2014, disponibilă pe site-ul facultăţii: www.fmforadea.ro ) vor depune dosarele la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 21.10.2013 . Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.