Home » Info studenti » Anunt – Solicitarea burse de performanta

Anunt – Solicitarea burse de performanta

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ, vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 21.10.2013.

Conform H.S. 24 din 25.03.2013, Anexa 7 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2013/2014 (disponibil şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro  condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

 1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 10 burse pe universitate) (Art. 21) din fonduri proprii.
 2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă (Art.23):
 • dosar;
 • cerere tip (Anexa 3);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • adeverinţă de student.
 • Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :
 • A. Performanţe ştiinţifice ;
 • B. Performanţe cultural-artistice ;
 • C. Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2013/2014, Art. 24