Home » Info studenti » ANUNŢ – studenţi O NOUA SELECTIE PENTRU LOCURILE RAMASE DISPONIBILE

ANUNŢ – studenţi O NOUA SELECTIE PENTRU LOCURILE RAMASE DISPONIBILE

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR   ERASMUS:

  • V. Euro Pass cu poză tip paşaport
  • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
  • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
  • Dovadă integralist
  • Atestat competenţă lingvistică(*)
  • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării

Dosarele se vor depune până la data de 15 iunie 2016, ora 12 la Facultatea de Medicina si Farmacie –Secretariatul Studenti lb. engleza (D-şoara Liliana Drugaş)

Interviul si selecţia vor avea loc miercuri 15.06.2016, ora 1400, la catedra Anatomie.

 Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot gasi pe site-ul Universitatii din Oradea, accesand butonul Relatii internationale. Relatii Internationale  » Erasmus  mobilitati

 

 

Comisia Burse Erasmus FMF