Home » Info studenti » Anunt subventie cazare – termen limita depunere dosar 11.11.2016

Anunt subventie cazare – termen limita depunere dosar 11.11.2016

A N U N Ţ SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE  SPRIJIN PENTRU CAZARE 2016/2017

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primii o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.
Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;
– Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
– Să aibă vârsta de până la 29 ani;
– Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.
Criteriul principal de acordare fiind media ultimului an de studiu/media de admitere.
Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

CONŢINUTUL DOSARULUI:
– copie Carte de Identitate;
– adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
– adeverinţă de venit propriu;
– adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
– copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

Dosarul se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu serviciile studenţeşti şi vizibilitate până la data de: 11.11.2016.