Home » Arhive – Examen Licenta

Arhive – Examen Licenta

ANUNŢ Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2020

 

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI, 17.02.2020

17 februarie 2020– Dimineaţa  – orele 800 (prezenţa în sală)

– Medicină, Medicină limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară

Sala  M2 

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

HS Comisii examne de licenta sesiunea septembrie 2019 si februarie 2020 (HS nr.52 din 24.06.2019 – Anexa 9)


Anunt Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2019

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI –  09 septembrie 2019

09 septembrie 2019 – Dimineaţa  – ora 800 (prezența în sală)

– Medicină  – sala AULA

– Medicină limba engleză – sala M 1

–  Medicină dentară – sala M 5

– Farmacie – sala M 2

– Asistență Medicală Generală – sala M 3

– Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – sala M 4

– Radiologie şi Imagistică – sala S 10

– Tehnică Dentară – sala M 4

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

Proba I – proba practică pentru Medicină Dentară, Farmacie și Tehnică Dentară – se va susține în data de 09.09.2019 după un program care se va comunica în timpul susținerii probei I

Proba II  (susținerea lucrării de licență) pentru toate programele de studii– se va susţine  în data de 10.09.2019 începând cu ora 900  după un program care se va comunica în timpul susținerii probei I


ANUNŢ ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2019  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

04 septembrie 2019

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Medicină Dentară,Farmacie, Tehnică Dentară și Proba 2) este:

09.09.2019 – 10.09.2019

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

 

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență a studiilor trebuie să conțină:

 • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
 • foaie de lichidare completată și vizată;
 • declarația de autenticitate a lucrării de licență;
 • referatul privind lucrarea de licență;
 • tema lucrării de licență;
 • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată)- doar formele scurte AMG, BFK, RI și TD;
 • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie + originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
 • copie după diploma de bacalaureat + originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
 • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

Anexa FMF la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2018/2019

Tematici pentru examenul de licenţă

Detalii proba practică

Formulare necesare la înscriere la examenul de licență

HS nr.52 din 24.06.2019 – Anexa9 – Comisiile examenului de LICENȚĂ 2019


ANUNT – Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2019

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI, 18.02.2019

18 februarie 2019 – Dimineaţa  – orele 800 (prezenţa în sală)

– Medicină, Medicină limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară

Sala  M2

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900


Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI, 10.09.2018

10 septembrie 2018 – Dimineaţa  – ora 800 (prezența în sală)

– Medicină  – sala AULA

– Medicină limba engleză – sala M 1

–  Medicină dentară – sala M 5

– Farmacie – sala M 2

– Asistență Medicală Generală – sala Tehnică dentară

– Balneofizio-kinetoterapie și Recuperare – sala M 3

– Radiologie şi Imagistică – sala Tehnică dentară

– Tehnică Dentară – sala S 15

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca
examenul să înceapă la ora 900

 

Proba II  (susținerea lucrării de licență) pentru toate programele de studii– se va susţine  în data de 11.09.2018 începând cu ora 900  după un program care se va comunica în timpul susținerii probei I


Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2018  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este: 06 septembrie 2018

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Farmacie și Proba 2) este: 10.09.2018 – 11.09.2018

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență a studiilor trebuie să conțină:

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.


Tematica:

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2017/2018

HS nr. 35/21.05.2018 prin care au fost aprobate comisiile pentru examenul de licență sesiunea septembrie 2018 și februarie 2019


ANUNT – Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2017

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI, 11.09.2017

11 septembrie 2017 – Dimineaţa  – orele 800 (prezența în sală)

– Medicină  – sala AULA

– Medicină limba engleză – sala M 1

–  Medicină dentară – sala M 3

– Farmacie – sala M 2

– Asistență Medicală Generală – sala Tehnică dentară

– Balneofizio-kinetoterapie și Recuperare – sala 8 și 9

– Radiologie şi Imagistică – sala 10

– Tehnică Dentară – sala Tehnică dentară

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

Proba II  (susținerea lucrării de licență) pentru toate programele de studii– se va susţine  în data de 12.09.2017 începând cu orele 900  după un program care se va comunica în timpul susținerii probei I


NOU Decizia de numire a comisie de Licență septembrie 2017 si februarie 2018


NOU ANUNT – în atenția absolvenților cursuri de licență

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2017 (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

06 septembrie 2017

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Farmacie și Proba 2) este:

11.09.2017 – 13.09.2017

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor trebuie să conțină:
• cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
• foaie de lichidare completată și vizată;
• două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);
• copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
• copie legalizată după diploma de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), dacă nu există;
• chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.


REGULAMENT de organizare si desfasurare a examenului de licenta si master incepand cu anul universitar 2016/2017

Procedura elaborare lucrare finalizare studii

Tematica examen Licenta – Septembrie 2017 si Februarie 2018

Formulare tip


NOU A N U N Ţ Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2016

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI, 12.09.2016

12 septembrie 2016 – Dimineaţa  – orele 800 (prezența în sală)

– Medicină  – sala AULA

– Medicină limba engleză – sala M 1

–  Medicină dentară – sala M 2

– Farmacie – sala M 3

– Asistență Medicală Generală – sala M 5

– Balneofizio-kinetoterapie și Recuperare – sala M 4

– Radiologie şi Imagistică – sala M 5

– Tehnică Dentară – sala M 4

 

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

Proba I Farmacie – proba practică și Proba II  (susținerea lucrării de licență) pentru toate programele de studii– se vor  susţine  după un program care va fi comunicat în timpul probei I

 


 

A N U N Ţ  ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2016  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

07 septembrie 2016

 

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Farmacie și Proba 2) este:

12.09.2016 – 14.09.2016

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor trebuie să conțină:

 • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
 • foaie de lichidare completată și vizată;
 • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotograficămată);
 • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), dacă nu există;
 • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

 

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

Tematica licență

Formulare necesare înscrierii la examenul de LICENȚĂ

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de LICENȚĂ și MASTERAT valabile începând cu anul universitar 2015/2016


ANUNT Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2015

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI, 07.09.2015

07 septembrie 2015 – Dimineaţa  – orele 800 (prezenţa în sală)

– Medicină (sala AULA), Medicină limba engleză (sala M 1), Medicină dentară (sala M 2), Farmacie (sala M 3), Asistenţă Medicală Generală (sala M 4), Balneofizio-kinetoterapie și Recuperare (sala M 5) Radiologie şi Imagistică (sala M 5), Tehnică Dentară (sala S 10), Programul de Revalorizare a formării inițiale de AMG (sala M 4)

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 830

Proba I Farmacie – proba practică și Proba II  (susținerea lucrării de licență) pentru toate programele de studii– se vor  susţine  după un program care va fi comunicat în timpul probei I

Testele grila orientative pentru proba I

Termenul limită de înscriere a absolvenţilor şi depunerea lucrărilor de licenţă pentru sesiunea septembrie 2015 (se pot înscrie doar absolvenţii care sunt integralişti) este:

03 septembrie 2015

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate va avea loc în data de: 07.09.2015 şi va cuprinde:
a) testul grilă (pentru programele de studii: Medicină, Medicină – limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare);
b) proba practică (pentru programul de studiu Farmacie);
c) proba scrisă cuprinzând două subiecte pentru programele de studii: Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă va avea loc în data de: 08.09.2015 şi 09.09.2015

NOTĂ:

– Inscrierea şi depunerea lucrărilor de licenţă se face la secretariatul facultăţii.
– Ora şi sala unde se vor desfăşura probele de licenţă vor fi afişate din timp la afişierul facultăţii şi pe site-ul acesteia la adresa http://fmforadea.ro/examen-licenta

ANNOUNCEMENT IN ATTENTION OF THE GRADUATES

 1. Written exam – will be held on the 07.09.2015 – Form of evaluation- multiple questions
 2. Thesis presentation – will be held on the –      08.09.2015  and 09.09.2015

DECIZIA Rectorului nr. 364 din 27.07.2015 – Comisie Licenta

EXAMEN DE LICENTA 2015, TEMATICA pentru
examen, pentru toate programele de studii

 

NOU! REGULAMENTUL DE FINALIZARE STUDII valabil 2014/2015 – ultima varianta aprobata prin H.S. nr. 54/25.05.2015 – ANexa 21

Formulare tip


Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2015

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  JOI, 26.02.2015
26 februarie 2015 – Dimineaţa  – orele 8:00 (prezenţa în sală)

– Medicină, Medicină limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală Generală,
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară
Sala  M2

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 8:00 urmând ca examenul să înceapă la ora 9:00


A N U N Ţ ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CURSURI de LICENŢĂ

Termenul de înscriere a absolvenţilor şi depunerea lucrărilor de licenţă pentru sesiunea februarie 2015 (se pot înscrie doar absolvenţii care sunt integralişti) este:
02 februarie 2015 – 12 februarie 2015

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate va avea loc în data de: 26.02.2015 şi va cuprinde:

a) testul grilă (pentru programele de studii: Medicină, Medicină – limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare);
b) proba practică (pentru programul de studiu Farmacie);
c) proba scrisă cuprinzând două subiecte pentru programele de studii: Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă va avea loc în data de: 27.02.2015

NOTĂ:

– Inscrierea şi depunerea lucrărilor de licenţă se face la secretariatul facultăţii.
– Ora şi sala unde se vor desfăşura probele de licenţă vor fi afişate din timp la afişierul facultăţii şi pe site-ul acesteia la adresa: www.fmforadea.ro

Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2014

 

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate : JOI, 11.09.2014

11 septembrie 2014 – Dimineaţa – orele 800 (prezenţa în sală)

 • Medicină (sala AULA), Farmacie (sala M1), Asistenţă Medicală Generală (sala M5), Radiologie şi Imagistică (sala M5), Tehnică Dentară (sala M5)

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

11 septembrie 2014 – După-masă – orele 1400 (prezenţa în sală)

 • Medicină limba engleză (sala M1), Medicină Dentară (sala AULA), Balneofiziokinetoterapie și Recuperare (sala M2)

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 1400 urmând ca examenul să înceapă la ora 1500

 

Proba I Farmacie, proba practică și Proba II – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se vor susține VINERI 12.09.2014 de la ora 800 după un program care va fi comunicat în timpul probei I

NOUComisiile de licenta FMF – HS nr. 43 din 21.07.2014 Anexa 27

GRILE ORIENTATIVE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

1) Tematica licenta – MEDICINA
2) Tematica licenta – MEDICINA ENGLEZA – in limba engleza
3) Tematica licenta – MEDICINA ENGLEZA – in limba romana
4) Tematica licenta – MEDICINA DENTARA
5) Tematica licenta – FARMACIE
6) Tematica licenta – FARMACIE – proba practica
7) Tematica licenta – ASISTENTA MEDICALA GENERALA
8) Tematica licenta – BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE si RECUPERARE
9) Tematica licenta – RADIOLOGIE si IMAGISTICA
10) Tematica licenta – TEHNICA DENTAR

ANNOUNCEMENT IN ATTENTION OF THE GRADUATES

 1. Written exam – will be held on the 11.09.2014
  Form of evaluation- multiple questions
 2. Thesis presentation – will be held on the 12.09.2014 and 13.09.2014

A N U N Ţ  ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CURSURI DE LICENŢĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenţilor şi depunerea lucrărilor de licenţă pentru sesiunea septembrie 2014 (se pot înscrie doar absolvenţii care sunt integralişti) este: 01 septembrie 2014

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate va avea loc în     data de: 11.09.2014şi va cuprinde:

a)   testul grilă (pentru programele de studii: Medicină, Medicină – limba engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare);
b)  proba practică (pentru programul de studiu Farmacie);
c)   proba scrisă cuprinzând două subiecte pentru programele de studii: Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţăva avea loc în data de: 12.09.2014 şi 13.09.2014

NOTĂ:

– Inscrierea şi depunerea lucrărilor de licenţă se face la secretariatul facultăţii.
– Ora şi sala unde se vor desfăşura probele de licenţă vor fi afişate din timp la afişierul facultăţii şi pe site

Procedura privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor

REGULAMENT de organizare si desfasurare a examenului de finalizare a studiilor 2013-2014. HS 41 din 26.05.2014

Formulare

Arhiva informatii

FMF Oradea pe Facebook

CCMIP pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook