Home » Alegeri Academice 2012

Category Archives: Alegeri Academice 2012

Recent Posts

Alegeri parțiale pentru funcția de Director de Departament la Departamentul Farmacie

27 nov 2012 –  Stabilirea și aprobrea în Consiliul Facultății de Medicină și Farmacie a Calendarului de desfășurare a alegerilor parțiale pentru funcția de Director de Departament la Departamentul Farmacie.

29 nov 2012 – Publicarea Calendarului de desfășurare a alegerilor parțiale pentru funcția de Director de Departament pe pagina web a Universității din Oradea și a Facultății de Medicină și Farmacie.

5  dec 2012 ora 15.00 – Termen limită pentru depunerea cadidaturii

20  dec 2012 – Desfășurarea alegerilor la nivelul Departamentului Farmacie.

                                 În termen de 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune contestații.

Ianuarie 2013 – Validarea alegerilor în Consiliul Facultății

Candidaturi pentru funcţia de Decan

Candidaturi depuse pentru funcţia de Decan

Adaptarea Calendarului alegerilor la UNIVERSITATEA DIN ORADEA conform graficului de desfasurare a concursurilor publice pentru selectarea decanilor

  • 09.05.2012 – Publicarea pe pagina web a universităţii a ghidului de selectare prin concurs public a decanilor la Universitatea din Oradea
  • 10.05 – 14.05.2012 – Depunerea candidaturilor
  • 15.05 – 29.05.2012 – Publicarea planului managerial şi a CV – urilor candidaţilor pe site UO
  • 30.05 – 31.05.2012 – Avizarea candidaturilor de către Consiliul facultăţii
  • 18.06 – 20.06.2012 – Desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiei de decan
  • 20.06.2012 – Anunţarea rezultatelor concursurilor pe site-ul Universităţii din Oradea
  • 21.06.2012 – Depunere contestaţii la registratura Universităţii din Oradea
  • 21.06 – 22.06.2012 – Soluţionare contestaţii
  • 25.06.2012 – Şedinţă Senat pentru validarea concursurilor de ocupare a funcţiei de decan
  • 26.06 – 29.06.2012 – Numire prodecani în urma consultării Consiliului facultăţii

Lista cadrelor didactice, cercetatorilor si studentilor cu drept de vot din cadrul FMF Oradea pentru alegerea Rectorului 23/25.04.2012