Home » Concursuri pe post

Category Archives: Concursuri pe post

Recent Posts

Procese verbale – Concursuri pe post – perioadă nedeterminată

Proces verbal sef lucrari poz.29 Discipl. Medicale

Disc. morfologice poz 53

Farmacie post. 18

Farmacie post. 19

Discipline chirurgicale

Med. dentara poz. 53

Med. dentara poz. 45

Med. dentara poz. 20

Med. dentara poz. 17

Med. dentara poz. 19

Discipline neurostiinte si recuperare

Discipline Morfologice poz 24

Discipline Preclinice poz 28

Discipline Preclinice poz 27

Discipline Chirurgicale poz. 26

Discipline Medicale poz. 29

Discipline Morfologice poz. 24

Discipline Morfologice poz. 53

Discipline Preclinice poz. 28

Medicina dentara poz. 45

Discipline Preclinice poz. 27

Medicina Dentara Poz. 19

PNSR Poz. 30

Medicina Dentara poz.17

Medicina dentara Poz.53

Farmacie Poz.18

Farmacie Poz.19

 

A N U N Ț 

Privind concursul pentru postul vacant de ȘEF de LUCRĂRI/LECTOR poz.20 din Statul de funcții al Departamentului MEDICINĂ DENTARĂ:

 

  1. Candidatul BUMBU BOGDAN ANDREI – nu s-a prezentat
  2. Candidatul LAZĂR ADELA CRISTINA – nu îndeplinește condițiile referitoare la specialitate pentru ocuparea postului, conform PV încheiat de comisia de concurs

Extrasul din PV al ședinței CF din data de 17 ianuarie 2018 ca răspuns la contestația depusă, la concursul desfășurat în data de 10 ianuarie 2018 pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar, perioadă determinată, an universitar 2017/2018

Nr. 463/FMF/18.01.2018

 

 

E X T R A S

DIN PROCESUL VERBAL

 AL CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

din data de 17 ianuarie 2018

 

 

            La punctul 1 al ordinii de zi s-a supus analizei membrilor CF contestația depusă în urma concursului pentru postul de asistent universitar perioadă determinate poz.62 din statul de funcții al Departamentului de Discipline Morfologice.

În urma analizei contestației depuse cu nr. 527/15.01.2018 de către domnul Ovidiu Țica, a procesului verbal întocmit de către membri comisiei de concurs nr. 222/10.01.2018, a adresei domnului conf.univ.dr Ovidiu Laurean Pop nr.186/10.01.2018, a cererii adresate Biroului Juridic din partea conducerii facultății nr.223/10.01.2018, membri consiliului facultății au fost de acord cu suspendarea concursului și cu conținutul procesului verbal întocmit de către membri comisiei de concurs.

Hotărârea a fost validată cu: 14 –  voturi pentru, 0 – voturi împotrivă și 0 – abțineri.

 

 

                                                              D E C A N

Prof.univ.dr Marius Adrian Maghiar

REZULTATE FINALE concurs asistent universitar perioadă determinată an universitar 2017/2018 din data de 10 ianuarie 2018

Departamentul Farmacie:              

Poz. 25        – Purza Anamaria Lavinia – ADMIS (177,5 pct)

 

Departamentul Medicină Dentară: 

Poz. 56        – Mihaiu Antonia Paola – ABSENT

– Negruțiu Bianca Maria – ADNIS (191,5 pct)

Poz. 54        – Precup Alexandru Iosif  – ADMIS (175 pct)

Poz. 52        – Ciobanu Cristina – ADMIS (194 pct)

Poz. 44        – Voiță Gheorghe Florin – RESPINS

                      – Cicalău Georgiana Ioana – ADMIS (186 pct)

Poz. 41        – Pantor Mihail – ADMIS 9174,5 pct)

 

Departamentul Discipline Chirurgicale:

Poz. 54        – Ungur Mariana – ADMIS (170 pct)

Poz. 58        – Bodea Flaviu Ionut – ADMIS (197 pct)

Poz. 65        – Pop Nicolae Ovidiu – ADMIS (154 pct)

Poz. 70        – Gherai Attila Rareș – RESPINS

Poz. 71        – Cămărășan Ovidiu Andrei – RESPINS

 

Departamentul Discipline Morfologice:

Poz. 44        – Nicoara Nicolae Dumitru – ADMIS (181,5 pct)

Poz. 46        – Vîlceanu Ioana Daniela – ADMIS (198 pct)

Poz. 47        – Bonțea Mihaela Gabriela – ADMIS (175,5 pct)

Poz. 48        – Vicaș Răzvan Marius – ADMIS (175,5 pct)

Poz. 57        – Tuș Alexandra Simina – ADMIS (185 pct)

Poz. 60        – Holhoș Larisa Bianca – ADMIS (187 pct)

Poz. 61        – Popa Nicoleta Alina – ADMIS (181 pct)

Poz. 62        – Țica Ovidiu – Concurs SUSPENDAT

 

Departamentul Discipline Preclinice:

Poz. 51        – Petchesi Codruța Diana – ADMIS (193 pct)

Poz. 50        – Pașc Priscilla – ADMIS (191 pct)

Poz. 62        – Groza Florina – ADMIS (190 pct)

Poz. 52        – Buzlea Camelia Eugenia – RESPINS

Poz. 65        – Nicolae Cătălin – RESPINS

                       – Moisi (Vidican) Mădălina Ioana – ADMIS (195 pct)

Poz. 55        – Vesa Cosmin – ADMIS (196 pct)

 

Departamentul Discipline Medicale:

Poz. 54        – Marian Paula – ADMIS (182 pct)

Poz. 57        – Motorca Monica Adriana – ADMIS (184 pct)

Poz. 62        – Burtă Roxana Olivia – RESPINS

                      – Roșan Larisa Renata – RESPINS

Poz. 63        – Romanescu Dana Diana – ADMIS (175 pct)

RAPOARTE asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar pe perioada determinata la FMF

Raport Discipline Medicale – Poz. 54

Raport Discipline Medicale – Poz. 57

Raport Discipline Medicale – Poz. 62

Raport Discipline Medicale – Poz. 63

Raport Discipline Morfologice – Poz. 44

Raport Discipline Morfologice – Poz. 46

Raport Discipline Morfologice – Poz. 47

Raport Discipline Morfologice – Poz. 48

Raport Discipline Morfologice – Poz. 57

Raport Discipline Morfologice – Poz. 60

Raport Discipline Morfologice – Poz. 61

Raport Discipline Preclinice – Poz. 50

Raport Discipline Preclinice – Poz. 51

Raport Discipline Preclinice – Poz. 52

Raport Discipline Preclinice – Poz. 55

Raport Discipline Preclinice – Poz. 62

Raport Discipline Preclinice – Poz. 65

Raport Farmacie – Poz. 25

Raport Medicina Dentara – Poz. 41

Raport Medicina Dentara – Poz. 44

Raport Medicina Dentara – Poz. 52

Raport Medicina Dentara – Poz. 54

Raport Medicina Dentara – Poz. 56

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 54

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 58

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 65

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 70

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 71

 

A N U N Ț – Pentru poz.62 din Statul de funcții al Departamentului de Discipline Morfologice concursul nu s-a putut desfășura datorită imposibilității constituirii comisie, conform Regulamentului privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată și a calendarului de concurs.

 

Președinte comisie de concurs,

Conf.univ.dr. Annamaria PALLAG

Concursuri pe post – perioada 13 – 15 septembrie 2017

 Nr. crt. Departament Postul Pozitia Comisia Data si ora sustinerii
1 Medicina Dentara

Raport

Profesor univ 3 Presedinte:

Prof. univ. dr. Maghiar Adrian

Membri:

Prof. univ. dr. Margineanu Emil, Universitatea din Oradea, FMF

Prof . univ. dr.Bucur Alexandru, UMF „Carol Davila”, Bucuresti

–          Prof. univ. dr. Mihaela Păuna, UMF „Carol Davila”, Bucuresti

–          Prof. univ. dr. Bratu Tiberiu, UMF „Victor Babes”, Timisoara

Membri supleanti

–          Prof. univ. dr. Popsor Sorin, UMF Targu-Mures

–          Prof.univ. dr. Albu Silviu, UMF „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca

Miercuri, 13.09.2017

Ora 9,00

Sala M2, FMF

2 Medicina Dentara

Raport

Conferentiar 9 Presedinte:

Conf. univ.dr. Pallag Annamaria, Universitatea din Oradea, FMF

Membri:

Conferențiar  univ. dr. Ogodescu Alexandru , UMF „Victor Babes”, Timisoara

Conferențiar  univ. dr. Frățilă Anca, , Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Conferențiar univ. dr. Vâlceanu Anca, UMF „Victor Babes”, Timisoara UMF

Conferențiar univ. dr. Țig Ioan, Universitatea din Oradea, FMF

Membri supleanti:        

Prof. univ. dr. Vaida Ligia, Universitatea din Oradea, FMF

Prof.univ.dr. Meda Lavinia Negrutiu, UMF Targu-Mures

Vineri, 15.09.2017

Ora 12,00

Sala M2 FMF

3 Discipline Morfologice

Raport

Conferentiar universitar 12 Presedinte:

 Prof. univ.dr.Maghiar Adrian  Universitatea Oradea, Decan FMF

Membri:

    Prof. univ. dr. Danisia Haba  UMF Iasi

Conf. univ. dr. Straciuc Oreste  Universitatea din Oradea

Conf. univ. dr. Ioana Gheonea  UMF Craiova

Conf. univ. dr. Simona Bondari  UMF Craiova

Membrii  supleanti:

Prof. univ. dr. Teodor Maghiar

Conf. univ. dr. Daniela Rahota

 

Miercuri, 13.09.2017

Ora 10,30

Sala M2 FMF

4 Discipline Preclinice Profesor

universitar

4 Presedinte:

 Decan FMF profesor univ. Dr. Adrian Maghiar

Membrii:

 Acad. Profesor  dr. Voicu Victor, Academia Română

Profesor dr. Lupușoru Cătălina, UMF Gr. T. Popa Iași

Profesor dr. Tică Andrei, UMF Craiova

Profesor dr. Vicaș Laura, Universitatea din Oradea

Membri supleanți:    

Profesor dr. Jurca Tunde, Universitatea din Oradea

Profesor dr. Coman Oana,  UMF Carol Davila, București

5 Discipline Preclinice

Raport

Sef lucrari 24  

Presedinte:

Prodecan FMF Conf. univ. dr. Annamaria Pallag,

Membrii: 

Profesor dr. Muresan Mariana

Conferentiar dr. Dojanschi Luciana

Conferentiar dr. Antonescu Angela

Conferentiar dr Micle Otilia

Membri supleanți:    

Conf.univ. dr. Cismas Pruteanu Petrisor

Sef lucrari  dr. Zaha Dana Carmen

Miercuri, 13.09.2017

Ora 8,00

Sala 15 FMF

6 Discipline Preclinice

Raport

Sef lucrari 26  

Presedinte:

Prodecan FMF Conf. univ. dr Annamaria Pallag

Membrii:       

Profesor univ. dr. Mircea Curilă

Conf. univ. dr. Ioana Meșter

Conf. Univ. dr. Lucia Daina

Șef. lucr. dr. Vasile Ion

Membri supleanți:

            Conf. univ. dr. Ramona Suciu

Prof. univ. dr. Simona Cavalu

Vineri 15.09.2017

Ora 9,00

Sala M2 FMF

7 Discipline Preclinice

Raport

Asistent universitar 46  

Presedinte:

Prodecan FMF, Conf. univ. dr. Felicia Marc

Membrii:          

 Conf.univ. dr. Cismas Pruteanu Petrisor

Conf.univ. dr. Burta Ovidiu Pavel

Sef lucrari Zaha Dana Carmen

Sef lucrari Matei Daniela

Membri supleanti:       

 Asistent Tirb Alina

Asistent dr. Negrean Rodica

Joi, 14.09.2017

Ora 9,00

FMF

Sala Microbiologie

8 Discipline Medicale

Raport

Sef de lucrari 28 Presedinte:

Prof. univ. dr. Maghiar Adrian

Membri:   

Conf. Univ. dr. Onaca Mircea

Conf. Univ. dr. Salajan Adriana

Sef de lucrari dr. Maghiar Florin

Sef de lucrari dr. Faur Lucian

Membri supleanti

Conf. dr. Corina Moldovan

Conf. dr. Luiza Demian

Joi, 14.09.2017

Ora 11,00

FMF

9 Departamentul psihoneurostiinte si recuperare

Raport

Sef de lucrari 29 Presedinte

Prof.univ.dr.  Maghiar Marius Adrian

Membri:

Prof.univ.dr. Liviu Lazar

Conf.univ.dr. Pop Simona

Conf.univ.dr. Cevei Mariana

Şef lucrări dr. Cioara Felicia

Membri supleanti:

Şef lucrări dr. Vicas Lucia

Şef lucrări dr. Nistor Cseppento Carmen

Miercuri, 13.09.2017

Ora 11,30

Sala M2 FMF

10 Departamentul Farmacie

Raport

Conferentiar universitar* 6 Presedinte:

Conf. univ. dr. Annamaria Pallag , Universitatea din Oradea

Membri:        

Prof.univ.dr. Dumitru Lupuleasa, UMF „Carol Davila”, Bucuresti

Prof.univ.dr.Mariana Palage, UMF„Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Carmen Limban, UMF Carol Davila, Bucuresti

Prof. univ. dr. Laura Gratiela Vicas, FMF, UO

Membri supleanti:

Conf. univ. dr. Luciana Dobjanschi, FMF,

Conf. univ. dr. Oana Stănășel, FMF, UO

 

Vineri, 15.09.2017

Ora 11,00

Sala M2 FMF

Rezultate concurs – posturi de asistent universitar pe durata determinata – sesiunea decembrie 2016

Download

A N U N Ț concurs posturi vacante de asistent perioadă determinată

Concursul organizat de Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar pe durată determinată, va avea loc luni, 19.12.2016.

Candidații înscriși la concurs sunt rugați să fie prezenți luni, 19.12.2016 la ora 900 în Sala de Consiliu (etj 1) a Facultății de Medicină și Farmacie (P-ța 1 Decembrie nr 10, Oradea)

Rezultate concurs posturi perioada determinata

Download 

 

 

Concurs posturi vacante – Asistent universitar la disciplina Biofizica, biofizica și fizica medicala

Facultatea de Medicina si Farmacie
Departamentul Discipline Preclinice

A N U N Ț

Concursul pentru postul de ASISTENT UNIVERSITAR, la disciplina Biofizica, biofizica și fizica medicala, pozitia 40 va avea loc după cum urmează:

  1. Examenul scris urmat de proba orala, Joi 15.09.2016 orele 9, Laborator Biofizica, parter sala 24.
  2. Examenul oral, vineri 16.09.2016, orele 9, laborator Biofizica, parter, sala 24.

Propunerea pentru tema practica: Refractometrie – determinarea indicelui de
refractie al unor lichide biologice utilizand refractometrul ABBE.

Tematica este afisata pe site-ul UOradea, buton concursuri pe posturi.

Comisia de concurs:
Presedinte: Decan FMF, prof. univ. dr. Adrian Maghiar
Membrii: Prof.univ.Cavalu Simona
Conf.univ.Cismas Pruteanu Petrisor
Conf. Mincic Adina
Sef lucrari Oswald Ioan

Supleanti: Asist. Banszki Loredana
Sef lucrari Zaha Dana Carmen

Rezultate examen Concurs pe post – cadre didactice

Poziția 6 – Conferențiar

Poziția 11 – Șef de lucrări

Poziția 23 – Șef de lucrări 

Poziția 24 – Șef de lucrări