Home » Fără categorie

Category Archives: Fără categorie

Recent Posts

Anunt pentru studentii de la Masterat – prezentarea lucrarii de disertatie – sesiunea Septembrie 2018

A N U N Ț  pentru studenții de la MASTERAT PREZENTAREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

 

1) MANAGEMENTUL  AFECȚIUNILOR  APARATULUI  LOCOMOTOR

va avea loc în data de 13 septembrie 2018, la Facultatea de Medicină și Farmacie*, ora 900

2) MANAGEMENTUL  SERVICIILOR  DE  SĂNĂTATE

va avea loc în data de 14 septembrie 2018, la Facultatea de Medicină și Farmacie*, ora 1200

Comisii examen disertatie iulie și septembrie 2018

Lucrarea de disertație  + actele necesare se vor depune sa Secretariat- Masterat în perioada 10 – 11 septembrie 2018

Actele necesare pentru inscriere:

NOTĂ* – Sala unde se va desfășura examenul de disertație se va afișa în timp util pe site-ul facultății

Announcement – Romanian language exam for the 2nd year and all transfer students from 2017/2018

The Romanian Language examination has 2 parts , written and oral exam.

The examination for the IInd year and all transfer students is scheduled on:

1. 05.06.2018 from:

 • 8:00-930 half of the year written exam and  from 930-1100 the rest of the year, written exam .
 • 2:00 oral examination

 

2. 07.06.2018 from:

 • 8:00-930 half of the year written exam and  from 930-1100 the rest of the year, written exam .
 • 12:00 oral examination

All students enrolled in the second year are required to support at the end of the second year of study the Romanian language exam (written and oral) in order to pass in the third year, and all transfer students are required to support the Romanian language exam (written and oral) at the end of the first year when they transfered in order to pass in the next year.

 

Programarea Examenelor semestrul I, an universitar 2017/2018 – 22 ianuarie 2018 – 10 februarie 2018


Download fisier PDF

Anunt Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

Dosarul de candidatură în cadrul programului Erasmus+

personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

în anul universitar 2016/2017 – perioada de valabilitate a contractului financiar a fost extinsă până la data de 31.05.2018

Pentru locurile rămase libere, mobilități de predare sau formare se organizează o nouă selecție

 

I. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de cele trei părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2016/2017 este disponibil în format Word la adresa: (http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Select%C8%Bii?structure=3)
 • Fișa individuală completată la toate rubricile
 • Copie după carte identitate
 • CV în format Europass (fără publicații)
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 15.11.2017 ora 1400 la sediul FMF, sala MORFOPATOLOGIE  (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Criterii de eligibilitate:

– limba engleză sau limba țării unde se solicită mobilitatea 40%

– contribuții la dezvoltarea relațiilor internaționale 30%

– IC 30%

 

IV Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 15.11.2017 ora 1300

Sala – Secretariat rezidenți la doamna Liliana Drugaș

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Anunt Important – Pentru obţinerea burselor de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, Burse de ajutor social – cu caracter permanent

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSE DE AJUTOR SOCIAL – cu caracter permanent,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de 

16 octombrie 2017, la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 1)

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

 1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru;
 2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
 4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017;
 5. Declarație pe propria răspundere (Anexa2);
 6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1065 lei.

 

 1. REGULAMENT 2017-2018 HS 25 din 28.09.2017 – Anexa 6
 2. HS 23 din 17.07.2017 Completare REGULAMENT Burse Anexa 14
 3. Anexa 1
 4. Anexa 2

Selecția în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2017/2018

I Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2017/2018 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
 • Fișa individuală completată la toate rubricile;
 • Copie după carte identitate;
 • CV în format Europass (fără publicații);
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 27.06.2017 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

III Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 26.06.2017 ora 1400

Sala – Secretariat rezidenți la doamna Liliana Drugaș

 

IV Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Conferinta – Rolul studentului medicinist in promovarea sanatatii prin sport si nutritie – AULA FMF/ Sala M1 FMF – 26-28 Aprilie 2017

 

Anunt Important – restante/mariri note – INFORMATICĂ MEDICALĂ

ANUNȚ IMPORTANT pentru studenții care au restanțe / măriri note (inclusiv studenții care au fost la examen în data de 09.09.2016)
la INFORMATICĂ MEDICALĂ cu doamna șef lucr.dr.
MEDA TODOR VIORICA examenul se va reprograma la Universitatea din Oradea
(Strada Universității nr. 1) în sala E 111 – CNLAB
Joi 15.09.2016 ora 15:00
și vineri 16.09.2016 ora 9:00
Studenții se vor prezenta obligatoriu cu carnetul de student!

ANUNT – Dosarul de candidatură în cadrul programului Erasmus+ mobilități TA și ST – personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2016/2017 – Pentru locurile rămase libere se organizează o nouă selecție

I. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de cele trei părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2016/2017 este disponibil în format Word la adresa: (http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Select%C8%Bii?structure=3)
 • Fișa individuală completată la toate rubricile
 • Copie după carte identitate
 • CV în format Europass (fără publicații)
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 06.07.2016 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Morfopatologie (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Criterii de eligibilitate:

 • limba engleză sau limba țării unde se solicită mobilitatea 40%
 • contribuții la dezvoltarea relațiilor internaționale 30%
 • IC 30%

 

IV Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 06.07.2016 ora 13:00

Sala – Secretariat rezidenți la doamna Liliana Drugaș

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Selecția dosarelor ERASMUS+ (personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic).

Download