Home » Info studenti » Burse Erasmus

Category Archives: Burse Erasmus

Recent Posts

Anunt – A doua selecție în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2018/2019

1. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2018/2019 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
 • Fișa individuală completată la toate rubricile;
 • Copie după carte identitate;
 • CV în format Europass (fără publicații);
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

2. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 24.07.2018 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

3. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 24.07.2018 ora 1000 Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș

4. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

ANUNT – Referitor la selecția studenților și a cadrelor didactice, didactic auxiliare și nedidactice care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2018/2019

Selecțiile pentru studenți vor fi organizate în perioada 01.03.2018 – 30.03.2018

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

– CV format Europass;

– Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);

– Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;

– Copie Carte de Identitate.

 

Selecțiile pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor fi organizate după primirea Contractului Financiar de la Agenția Națională, perioada urmând a fi comunicată după această dată.

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta: Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

 

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru personal (predare, formare)

– pentru studenți (incoming, outgoing)

– selecții

– acorduri

Rezultate selectie Burse de studiu ERASMUS pentru studenți 2014-2015

 1. NASSIRA MASRI –Instanbul Medipol University 1 semestru
 2. MASCAȘ GEORGIANA MIRELA – Debreceni Egyetem 1 semestru
 3. SANDRA REBECA DAMARIS – Debreceni Egyetem 1 semestru
 4. OSAB YOUSUF – Debreceni Egyetem 1 an
 5. ZAYNAB ABDIRISAK HIRSI – Debreceni Egyetem 1 an
 6. ABDIRAHMAN HAMSA – Debreceni Egyetem 1 semestru
 7. ABDULLAHI ABDIRISAK HIRSI – Debreceni Egyetem 1 semestru

Anunţ – studenţi continuare selectie burse Erasmus – locuri ramase disponibile

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR   ERASMUS:

 • C.V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
 • Dovadă integralist
 • Atestat competenţă lingvistică(*)
 • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării

Dosarele se vor depune până la data de 15 mai 2014, ora 12 la Secretariat Stomatologie (D-şoara Liliana Drugaş)

Selecţia va avea loc joi 15.05.2014, ora 1300, la catedra Anatomie.

Aici gasiti lista locurilor ramase disponibile.

Burse ERASMUS 2014-2015 pentru Studenti

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR   ERASMUS:

 • C.V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
 • Dovadă integralist
 • Atestat competenţă lingvistică(*)
 • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării

 

Dosarele se vor depune până la data de 10 aprilie 2014, ora 12 la Disciplina de Fiziopatologie (D-şoara Liliana Drugaş)

Selecţia va avea loc joi 10.04.2014, ora 1300, la catedra Anatomie.

 Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot gasi pe site-ul Universitatii din Oradea, accesand butonul Relatii internationale.


Comisia Burse Erasmus FMF

Burse ERASMUS 2014-2015 pentru Cadre didactice

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR   ERASMUS:

 • C.V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Vechimea în mobilitate
 • Copie carte identitate
 • Adresă e-mail
 • Număr de telefon

Dosarele se vor depune până la data de 10 aprilie 2014, ora 12 la Disciplina de Fiziopatologie (D-şoara Liliana Drugaş)

Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot gasi pe site-ul Universitatii din Oradea, accesand butonul Relatii internationale.

Comisia burse Erasmus FMF

Rezultate selectie Burse ERASMUS – studenti

1.Todor Dan – Cagliari- 1sem
2.Todor Vlad – Cagliari -1sem
3.Mekeres Florica – Paris 13 -1 sem
4.Marcut Nicoleta – Paris 13 – 1sem
5.Crisan Romina – Paris13- 1sem
6.Haica Daniela – Camerino- 1 sem
7.Stanciu Dana – Camerino – 1 sem
8.Moroti Corina – Paris13 – 1 sem
9.Florea Marc -Debrecen- 1an
10.Bala Anamaria – Paris13 – 1 sem
11.Sandor Aron – Gratz -1an
12.Greta Astuti – Spania – 1an
13.Tutuian Anamaria – Milano – 1an
14.Balan Alexandrau – Milano – 1an
15.Irimia Marius – RETRAS
16.Haidu Sorin –Dorin – nu s-a prezentat
17.Auguston Filipe Da Silva – nu s-a prezentat


CONTESTATIILE SE DEPUN LA LABORATORUL DE FIZIOPATOLOGIE (D-NA LILIANA DRUGAS), PANA JOI, 18 APRILIE 2013.

COMISIA

Anunt – Selectie studenti si cadre didactice, Burse Erasmus 2012-2013

In data de 13.04.2013, ora 14, în sala E307 va avea loc selecţia studenţilor şi cadrelor didactice pentru bursele Erasmus an univ. 2012 – 2013 la DPPPD.

Comisia de selecţie

Burse ERASMUS – mobilitati de studiu pentru studenti (SM) si mobilitati de plasament pentru studenți (SP)

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR ERASMUS:

 • C.V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
 • Dovadă integralist
 • Atestat competenţă lingvistică(*)
 • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării

Mobilităţi de studiu pentru studenti (SM):

 • Austria – Gratz(medicina) – 1 student – 9 luni
 • Bulgaria –(nursing) – 1 stud. – 9 luni
 • Franta- Paris 13(medicina) – 3 studenţi – 27 luni
 • Franta-Reims (farmacie) – 1 student – 9 luni
 • Italia – Cagliari(medicina) – 2 stud. – 10 luni
 • Italia – Cagliari(farmacie) – 2 studenti – 10 luni
 • Italia – Camerino (farmacie) – 2 stud. – 18 luni
 • Italia- Foggia(medicina) – 3 studenti – 30 luni
 • Italia – Milano(med.dentara) -2 studenti – 20 luni
 • Spania (medicina) – 1 stud.- 9 luni
 • Portugalia(stiinte medicale) – 2 stud. – 18 luni
 • Turcia (medicina) – 2 stud – 18 luni
 • Turcia (medicina) – 3 stud – 15 luni
 • Turcia (medicina) – 3 stud – 27 luni
 • Ungaria (medicina) – 4 stud. – 40 luni

Mobilități de plasament pentru studenți (SP):

 • Austria (medicina) – 1 stud.=3 luni
 • Bulgaria (nursing) – 2 stud. – 6 luni
 • Italia(medicina) – 2 stud.- 6 luni
 • Italia(farmacie) – 2 stud. – 6 luni

Dosarele se vor depune până la data de 8 aprilie 2013, ora 14 la Disciplina de Fiziopatologie (D-şoara Liliana Drugaş)

Selecţia va avea loc marti 09.04.2013, ora 1400, la laboratorul de fiziopatologie al Facultăţii de Medicină şi Farmacie.

Date suplimentare se pot gasi pe site-ul Universitatii din Oradea, accesand butonul Relatii internationale.

Comisia Burse Erasmus FMF

Modificare data selectie dosare Burse Erasmus

Miercuri 02.05.2012 ,ora 1400 ,va avea loc selectia pentru bursele Erasmus.

 Dosarele se vor depune pana in 25.04.2012 ora 1400 , la sediul disciplinei de Fiziopatologie unde va avea loc şi selectia.

 Dosarele de inscriere vor cuprinde:

 •  CV–Europass,,cu fotografie ¾
 •  scrisoare de intentie
 •  certificat de competenta lingvistica in limba tarii de destinatie sau o limba de circulatie internationala
 •  copie C.I.
 •  adeverinta de student

Lista destinaţiilor este afişată pe programul info al Universtăţii: info.uoradea.ro

Modificarea datei selecţiei dosarelor pentru bursele ERASNUS a fost necesară deoarece joi, 26.04.2012 este convocată şedinţa de SENAT a Universităţii, membrii comisiei de selecţie fac parte din Senat.