Home » Info studenti » Burse ocazionale

Category Archives: Burse ocazionale

Recent Posts

Burse ocazionale – An universitar 2014-2015

 Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2014- 2015, aprobat în H.S. 34/28.10.2013 se acordă: 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 30.01.2015 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI SI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii, nr.l -Rectorat, etajul III

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative
 • cerere tip (Anexa );
 • declaraţie de venituri care va fi completata individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1)
 • adeverinţă de student;
 • adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care solicitarea pentru bursa socială;
 • adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane de pensii realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc;
 • adeverinţă de venit de la finanţe;
 • adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
 • copie sentinţa de divorţ;
 • adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • orice act care justifică situaţia socială a studentului.
 1. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:
 • cerere tip (Anexa 2);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Burse ocazionale – Semestrul al II-lea

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2013- 2014, aprobat în H.S. 34/28.10.2013 se acordă: – 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2013-2014.

Termenul de depunere al dosarului este 18.06.2014 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI SI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii, nr.l -Rectorat, etajul III (obligatoriu complectate anexele 1 si 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative

 • cerere tip (conform Anexei 1);
 • adeverinţă de student;
 • adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care solicitarea pentru bursa socială;
 • adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc;
 • adeverinţă de venit de la finanţe;
 • adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 3) şi toţi membrii familiei (conform Anexei 4);
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
 • copie sentinţa de divorţ;
 • adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • orice act care justifică situaţia socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (conform Anexei 2);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Descarcati Formularele Anexe

Burse ocazionale an universitar 2013/2014

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă şi masterat), an universitar 2013-2014 se acordă:

 • 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2013-2014. Termenul de depunere al dosarului este 31.01.2014 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI STUDENŢI, str. Universităţii, nr.1 – Rectorat, (obligatoriu completate anexele 1 şi 2)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

 • cerere tip (Anexa 2);
 • adeverinţă de student;
 • adeverinţă de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială:
 • cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • adeverinţă de venit de la finanţe;
 • adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe proprie răspundere, de către student (conform Anexei 1);
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • copie sentinţă de divorţ;
 • adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
 • adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor;
 • orice act care justifică situaţia socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (Anexa 2);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Burse ocazionale semestrul al II-lea, 2012/2013

Bursele ocazionale, semestrul I an universitar 2012/2013

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă şi masterat), an universitar 2012-2013 se acordă:

10 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte , cuantumul acestei burse fiind de 250 lei şi 10 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2012-2013.  Termenul de depunere al dosarului este 28.01.2013 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI STUDENŢI, str. Universităţii, nr.1 – Rectorat, (obligatoriu completate anexele 1 şi 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale  dovedite cu acte justificative:

 • cerere tip (anexa 3)
 •  adeverinţă de student;
 •  adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 •  adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 •  declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe proprie răspundere, de către student (conform anexei 1);
 •  copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 •  adeverinţă medicală;
 •  adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (anexa 3)
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 •  articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Lista Burselor acordate in semestrul I 2012/2013

Burse Ocazionale pentru rezultate dosebite, acordate in sem.II, an universitar 2011/2012