Home » Info studenti » Formulare tip

Category Archives: Formulare tip

Recent Posts

Anunt depunere dosar Bursa sociala 2013/2014, semestrul al II-lea

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de  
18 martie 2014, la secretariatul facultăţii.

IMPORTANT:

Studenţii care solicită BURSE  SOCIALE, sem.II, 2013/2014
Termen 18.03.2014 – orele 12:00
Vor depune dosarele cu actele justificative la SECRETARIATUL  FACULTĂŢII de  MEDICINĂ  şi  FARMACIE .
După acest termen NU se mai primeşte nici un dosar la secretariatul facultăţii

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:
Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
– Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);
– Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
– Adeverinţă de venit de la finanţe;
– Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
– Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
– Adeverinţă de la centrul de plasament
– Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
– Copie sentinţă de divorţ;
– Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
– Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
– Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2013/2014

De aici puteti descarca Cerea tip si Anexa referitoare la declaratia de venituri.

Anunt – Solicitare reducere/scutire/esalonarea de taxa de scolarizare

Studenţii care solicită: reducerea /scutirea/ eşalonarea de  taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2013/2014 (conform H.S. nr. 31/22.07.2013, Anexa 16- Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ pentru anul universitar 2013-2014, disponibilă pe site-ul facultăţii: www.fmforadea.ro ) vor depune dosarele la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 21.10.2013 . Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

A N U N Ţ – cereri transfer, reinmatriculari, intrerupere studii, reluare studii, prelungire contract studii

Download PDF

Bursele ocazionale, semestrul I an universitar 2012/2013

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă şi masterat), an universitar 2012-2013 se acordă:

10 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte , cuantumul acestei burse fiind de 250 lei şi 10 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2012-2013.  Termenul de depunere al dosarului este 28.01.2013 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI STUDENŢI, str. Universităţii, nr.1 – Rectorat, (obligatoriu completate anexele 1 şi 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale  dovedite cu acte justificative:

 • cerere tip (anexa 3)
 •  adeverinţă de student;
 •  adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 •  adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 •  declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe proprie răspundere, de către student (conform anexei 1);
 •  copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 •  adeverinţă medicală;
 •  adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (anexa 3)
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 •  articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Burse sociale pentru semestrul I 2012/2013

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de 22 octombrie 2012  , la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:

 • Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
 • Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.) ;
 • Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • Adeverinţă de la centrul de plasament
 • Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • Copie sentinţă de divorţ;
 • Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
 • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.         

Informaţii suplimentare puteţi găsi in REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2012/2013 

Termen 22.10.2012 – orele 1200

Vor depune dosarele cu actele justificative la SECRETARIATUL  FACULTĂŢII de  MEDICINĂ  şi  FARMACIE .

După acest termen NU se mai primeşte nici un dosar la secretariatul facultăţii.

Formularul tip pentru cererea de acordare a bursei sociale și anexele aferente cererii pot fi descărcate de aici.

Depuneri cereri reducere OTL pentru semestrul I 2012/2013

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul I al anului universitar 2012 – 2013) se depun la , şeful de grupă.

 Şeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 19.10.2012, orele 1300.

După data de 19.10.2012 nu se mai primeşte nici o cerere.

Formularul de cerere poate fi descărcat de aici.

Înscriere în Programul de formare psihopedagogică

Studenţii care doresc să se înscrie la Programul de formare psihopedagogică, nivelul I, anii de studiu I şi II licenţă, respectiv nivelul II, anul I master trebuie să complecteze formularul de inscriere până la data de 15 octombrie 2012.

Formularul de înscriere se depune la secretariatul facultăţii în timpul programului cu studenţii, centralizat de către responsabilul de grupă.

Burse de performanță

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ, vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 22.10.2012.

Conform H.S. 5 din 26.03.2012 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2012/2013, condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 10 burse pe universitate) (Art. 21).
2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă (Art.23):

 • dosar;
 • cerere tip (Anexa 3);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • adeverinţă de student.

3, Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :

A. Performanţă ştiinţifică ;

B. Performanţe cultural-artistice ;

C. Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2012/2013, Art. 24

Forumar tip

Depunerea dosarelor pentru reducerea, scutirea și eșalonarea taxei de școlarizare

Studenţii care solicită: reducerea /scutirea/ eşalonarea de  taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013 (conform H.S. nr. 15/17.09.2012, Anexa 13- Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ pentru anul universitar 2012-2013 ) vor depune dosarele la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 19.10.2012 .

Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Formulare tip

Cerere tip – Refacere de disciplina


Descarca cererea tip in format PDF