Home » Proceduri, Regulamente, Metodologii

Category Archives: Proceduri, Regulamente, Metodologii

Recent Posts

Procedura privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ HS nr.25/28.09.2017 – Anexa 4

Download PDF

Regulamentul-cadru pentru cazarea studentilor in caminele UO

Download fisier PDF

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității Oradea, Învăţământ cu Frecvenţăa

Regulamentul de acordare a BURSELOR și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea – învățământ cu frecvență.

REGULAMENT – privind activitatea profesională a studenților în baza sistemului de credite transferabile (ECTS) valabil începând cu anul universitar 2016/2017

Download

Regulamentul de acoradre a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016

Regulamentul de acoradre  a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016

Regulamentul de acordare a burselor 2015-2016 prin HS 63 – 23.11.2015

Download

Procedura privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant – HS 57 din 17.07.2015 Anexa 19

PROCEDURA privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant – HS 57 din 17.07.2015 Anexa 19

Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS 2015-2016 HS 57 din 17.07.2015 Anexa 1

Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS 2015-2016 HS 57 din 17.07.2015 Anexa 1

 

Procedura privind monitorizarea mobilitatii definitive a studentilor

PROCEDURA privind monitorizarea mobilitatii definitive a studentilor HG 56 din 06.07.2015 Anexa 26