Home » Proceduri, Regulamente, Metodologii

Category Archives: Proceduri, Regulamente, Metodologii

Recent Posts

HS nr.36/28.06.2018 Anexa 16 – REGULAMENT privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

HS nr.36/28.06.2018 Anexa 16 – REGULAMENT privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2017/2018

Download PDF

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii Facultății de Medicină și Farmacie

REGULAMENTUL de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții UO aprobat prin HS nr.32/19.02.2018 – Anexa 9

REGULAMNENTUL 2017-2018 HS nr.32 din 19.02.2018 Anexa 9.pdf

Procedura privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ HS nr.25/28.09.2017 – Anexa 4

Download PDF

Regulamentul-cadru pentru cazarea studentilor in caminele UO

Download fisier PDF

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității Oradea, Învăţământ cu Frecvenţăa

Regulamentul de acordare a BURSELOR și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea – învățământ cu frecvență.

REGULAMENT – privind activitatea profesională a studenților în baza sistemului de credite transferabile (ECTS) valabil începând cu anul universitar 2016/2017

Download

Regulamentul de acoradre a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016

Regulamentul de acoradre  a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016