Home » Proceduri, Regulamente, Metodologii

Category Archives: Proceduri, Regulamente, Metodologii

Recent Posts

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității Oradea, Învăţământ cu Frecvenţăa

Regulamentul de acordare a BURSELOR și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea – învățământ cu frecvență.

REGULAMENT – privind activitatea profesională a studenților în baza sistemului de credite transferabile (ECTS) valabil începând cu anul universitar 2016/2017

Download

Regulamentul de acoradre a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016

Regulamentul de acoradre  a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016

Regulamentul de acordare a burselor 2015-2016 prin HS 63 – 23.11.2015

Download

Procedura privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant – HS 57 din 17.07.2015 Anexa 19

PROCEDURA privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant – HS 57 din 17.07.2015 Anexa 19

Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS 2015-2016 HS 57 din 17.07.2015 Anexa 1

Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS 2015-2016 HS 57 din 17.07.2015 Anexa 1

 

Procedura privind monitorizarea mobilitatii definitive a studentilor

PROCEDURA privind monitorizarea mobilitatii definitive a studentilor HG 56 din 06.07.2015 Anexa 26

Procedura privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant

PROCEDURA privind taxele H.S. 56 din 06.07.2015 Anexa 10

Procedurii privind fundamentarea, incasarea si evisenta taxelor aferente procesului de invatamant

Aprobatat prin HS 50/26.01.2015