Home » Articles posted by webmaster

Author Archives: webmaster

Olimpicii PETROM – activitati vara 2018

MONEY JUMP

Perioada:      22 iulie – 30 decembrie

                        22 iulie – 27 iulie (10 – 14 ani)

                        27 iulie – 1 august (15 – 25 ani)

Tip:                  eveniment montan cu sesiuni de growth hacking, content writing                     si copywriring, Digital Gateway, adWords Google, public speaking,                        branding you, expresivitate personala, psihologia informatiei,                            sociologia adaptarii.

Vârsta:           10 – 25 ani

Taxa:               1 200 lei/pers

Premii:           premii in bani

                          Posibilitatea de a participa gratuit la Asia Experience

Detalii:           http://www.olimpiciipetrom.com/articol/money-jump-45

 

 

ASIA Experience (Singapore si Kuala Lumpur)

Perioada:      19 – 22 august

Tipul:             Stagiu de etica si inovatie cu mult contact cultural

Taxa:              2 500 e/pers

Premii:          premii in bani

Detalii:            http://www.olimpiciipetrom.com/articol/asia-experience-43

 

 

COM – ZON

Perioada:      iunie – decembrie

Tipul:             zona de comert online pe Amazon in care prezentam instrumente                     concrete de business, oferim coaching si network

Varsta:           peste 12 ani

Taxa:              gratuit

Premii:          1 an asistenta juridica si contabila gratuita

Detalii:          http://www.olimpiciipetrom.com/articol/com-zon-44

 

 

INSCRIERI

Termen:         31 mai 2018

Contact:          Diana Nitescu

                        0722 831 833

                        dianan@olimpiciipetrom.com

 

vara-2018-studenti

Lista coordonatorilor de rezidențiat anul universitar 2017/2018 Centrul Universitar Oradea

ANUNT Programul „EURO 200”

Studenții în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie pot aplica pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2018.

Dosarele se vor depune la secretariat Prorector SSV – Universitatea din Oradea, str.Universității, nr.1 / Clădirea RECTORAT 25 mai 2018

 

Actele necesare în dosarul de candidatură al studentului pentru obținerea ajutorului financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2018

 1. Cerere tip – click pentru a descarca cererea
 2. Certificatul de naștere/actul de identitate al studentului care aplică – xerocopie;
 3. Certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei – xerocopie;
 4. Adeverințe de elev/student ale fraților;
 5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;
 6. Declarație pe propria răspundere cum că venitul lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevazut prin lege (sub 250 Lei) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului cu o configurație minimă standard;
 7. Adeverința eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minim 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziției de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I

NOTĂ: Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învățământ se completează de către Comisia constituită la nivel de universitate prin Decizia Rectorului Universității din Oradea.

Saptamana carierei la Universitatea din Oradea – 15-18 mai 2018

În perioada 15-18 mai 2018 în campusul universității va avea loc „Săptămâna Carierei la Universitatea din Oradea”. Evenimentul va fi organizat de Centrul de Servicii privind Cariera al UO cu colaborarea organizațiilor studențești și a mediului de afaceri local. Evenimentul propune un program (vezi link) extins cu acțiuni care se desfășoară la Biblioteca UO, la Filarmonica de Stat Oradea precum și în alte spații din campusul studențesc (Select Student).

Sunt invitați să participe studenți ai universității dar și orădeni care sunt în căutarea unui loc de muncă sau doresc să participe la atelierele și manifestările cuprinse în program.

DETALII / PROGRAM / FORMULARE DE ÎNSCRIERE / FB EVENT / SITE

Curs postuniversitar – Antibioterapia de la A la Z

În zilele de 11-12.05 2018 , în Aula FMF Oradea se va desfășura cursul postuniversitar – Antibioterapia de la A la Z, organizat de UMF Iuliu Hațieganu din Cluj Napoca și coordonat de doamna conferențiar univ.dr .Mihaela Lupse.

Taxa de curs este de 150 lei, plata se poate face și prin virament bancar în beneficiul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont cont RO67TREZ21620F331700XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului, titlului cursului și a numărului de ordine corespunzător cursului solicitat, (Curs 35: Antibiotice de la A la Z).

Cursul este creditat cu 30 de puncte EMC.

Cu respect,
Conducerea FMF

 

Programul cursului

Fisa de inscriere

Dispozitia de plata

Burse semestrul al II-lea, 2017/2018 – liste finale

Download PDF

Announcement – Romanian language exam for the 2nd year and all transfer students from 2017/2018

The Romanian Language examination has 2 parts , written and oral exam.

The examination for the IInd year and all transfer students is scheduled on:

1. 05.06.2018 from:

 • 8:00-930 half of the year written exam and  from 930-1100 the rest of the year, written exam .
 • 2:00 oral examination

 

2. 07.06.2018 from:

 • 8:00-930 half of the year written exam and  from 930-1100 the rest of the year, written exam .
 • 12:00 oral examination

All students enrolled in the second year are required to support at the end of the second year of study the Romanian language exam (written and oral) in order to pass in the third year, and all transfer students are required to support the Romanian language exam (written and oral) at the end of the first year when they transfered in order to pass in the next year.

 

Lista privind selectia a 2-a a studentilor pentru burse ERASMUS+ Study Mobility și Student Placement

Descarca fisier PDF

Lista INTERMEDIARA beneficiari burse sem. al II-lea, an universitar 2017/2018

Până la data de 04.05.2018 – ora 13.00 se pot depune contestații la registratura facultății.

Studenții care nu depun contestații până la această dată decad din dreptul de a mai contesta listele cu bursieri.

Descarca lista format PDF

Anunt – Tabere studențești – vacanța de vară 2018

Studenții care doresc să meargă în ”tabere studențești” pentru perioada vacanței de vară, pot depune la secretariatul facultății o cerere individuală (Anexa 4) în perioada: 24 aprilie – 25 mai 2018

Termenul  limită de depunere al cererilor pentru ocuparea unui loc în cadrul:

Programului ”Tabere Studențești 2018” este: 25 mai 2018, orele 1200.

Normele privind repartizarea locurilor în taberele studențești precum și CEREREA INDIVIDUALĂ (Anexa 4)

Beneficiarii de locuri gratuite sunt: Studenții integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare) în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin 2, lit.a). În cazul categoriei, studenți cazuri sociale, criteriul de student-integralist

NU SE APLICĂ!

Vă rugăm să citiți toate materialele postate pe site cu privire la programul ”Tabere studențești”

Studenții care se consideră cazuri sociale (inclusiv orfanii de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural  sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori) au obligația să depună actele doveditoare ca anexă la cererea de solicitare a unui loc în tabără. În cazul în care nu depun actele doveditoare, criteriul de selecție va fi media ponderată a anului precedent.

Numărul de locuri de tabără alocat F.M.F. este de 60 locuri tabără.

 

METODOLOGIA privind organizarea și desfăsurarea Programului Național TABERE STUDENTESTI 2018