Home » Articles posted by webmaster

Author Archives: webmaster

Recent Posts

ANUNT privind studenții înscriși pentru vaccinare la Facultatea de Medicină și Farmacie

Studenții care s-au înscris pentru vaccinare prin Universitatea Oradea/Facultatea de Medicină și Farmacie vor fi sunați în zilele următoare în vederea programării de către personalul implicat în această campanie.

Facultatea de Medicină și Farmacie nu face programări. Vă rugăm să răspundeți la telefon (datele de contact transmise pentru înscrierea la facultate).

ANUNT Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2021

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  MARȚI, 16.02.2021

16 februarie 2021– Dimineaţa  – orele 800 (prezenţa în sală)

 

Proba II – Prezentarea și susținerea lucrării de licență:  MIERCURI, 17.02.2021

după un program care se va anunțat ulterior

 

 

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

Stagii de pregatire pentru studentii UE/COSME

Download PDF

Programarea examenelor semestrul I , an univ. 2020 – 2021, sesiunea 18.01.2021 – 07.02.2021

Download PDF – Programarea examenelor semestrul I , an univ. 2020 – 2021, sesiunea 18.01.2021 – 07.02.2021

A N U N Ț

Modalitatea de desfășurare a examenelor în sesiunea ianuarie-februarie 2021 este stabilită de titularul de disciplină. Acesta decide  și modalitatea de desfășurare onsite sau online a examenului.

Menționăm faptul că, modalitatea de desfășurare a examenelor a fost publicată pe site-ul F.M.F. încă din data de 18.12.2020.

Conducerea F.M.F.

 

Concurs posturi vacante

Concurs posturi vacante – Perioadă DETERMINATĂ

Concurs posturi vacante – Perioadă NEDETERMINATĂ

Anunt – Modalitate de desfasurare activitati didactice

Avand in vedere:

  • Reglementările privind măsurile de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2;
  • Planul de măsuri pentru implementarea normelor sanitare și de protecție în Universitatea din Oradea în perioada pandemiei de COVID-I9, aprobat prin HS 09/21.09.2020;
  • Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19, din 29.09.2020 (Ordin 5650-1670/2020);

 

  1. În perioada 04.01.2021 – 06.01.2021 activitățile didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, se vor desfășura exclusiv online pentru toate facultățile din cadrul Universității din Oradea.
  2. În perioada 07.01.2021 – 16.01.2021 activitățile didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, se vor desfășura astfel :

a. exclusiv online pentru Facultățile de Drept,  Litere, Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Științe Economice, Științe Socio-Umane, Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman”  și DPPD;

b. sistem hibrid (cursuri derulate online, seminare organizate parțial online, practică, lucrări practice, laboratoare și proiecte organizate cu prezență fizică) pentru programele de studii la facultățile care nu sunt menționate la art.2.a, cu respectarea tuturor normelor de protecție.

c. Facultățile de la art.2.b, în cazul în care la anumite programe de studiu nu pot asigura respectarea normelor de protecție, pot decide derularea activităților didactice conform art.2.a (conform deciziei atasate)

 

Rector, prof.univ.dr.ing.habil. Constantin Bungau

Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență


Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations

acronym IPHEALTH
ROHU 449

Download afis PDF

Partener PP8 – Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie

În cadrul proiectului se va înființa

Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătate

Click pentru detalii (PDF)

Centrul se înființează cu scopul de a oferi oportunităţi de antrenament și pregătire permanentă pentru toate nivelurile de practică medicală, în majoritatea disciplinelor din domeniul sănătate.

Reabilitarea si modernizarea clădirii care aparține Facultatii de Medicina si Farmacie (Oradea, str. N.Jiga nr 29)

parter (248,42mp)+mansarda (248,51 mp) = 496,93 mp

Echipamente Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătate

În luna decembrie 2020 s-a achiziționat simulatorul pentru Modulul de endoscopie

Modalităţile de examinare în sesiunea de examene ianuarie – februarie 2021

In atenția cadrelor didactice și a studenților

Referitor la Modalitatea de Examinare în sesiunea ianuarie-februarie 2021, va comunicam următoarele :

1.In tabele atașate veți regăsi opțiunile cadrelor didactice titulari de disciplină privind modalitatea de examinare (online/onsite)

2.Cadrele didactice care nu se regăsesc în tabelele atașate se consideră că au optat pentru examinarea online.

3.Titularul de disciplină este direct răspunzător de asigurarea  și respectarea condițiilor epidemiologice în vigoare valabile în timpul sesiunii: rezervarea din timp a sălii de examen pentru a evita suprapunerile, asigurarea distanței de minim 2 metri în toate direcțiile pentru studenții prezenți  la examen, asigurarea supraveghetorilor, informarea studenților în legătură cu toate aspectele legate de examen până în data de 23.12.2020.

4.Examenul va fi susținut în aceleași condiții pentru toți studenții în cadrul unei discipline (nu este permis ca o parte din studenți să susțină examenul online și o parte onsite – conform regulamentului ECTS).

 

Conducerea FMF

MESSAGE FOR UK STUDENTS WHO HAVE STARTED UNIVERSITY COURSES IN THE EU BEFORE 31 DECEMBER 2020

Download PDF

În atenţia Medicilor Rezidenţi – Detașarea din Centrul Universitar Oradea se va face doar online

ACTE NECESARE :

  1. Aprobare de la coordonatorul din Centrul unde se detașează rezidentul (primire)
  2. Aprobare de la coordonatorul din Centrul de unde pleacă rezidentul (plecare)
  3. Formularul tip (de pe site-ul facultății) către FMF Oradea

Documentele se vor trimite exclusiv în format scanat pdf la adresa de e-amil: ldrugas@uoradea.ro

 Documentele trimise în alt format decât cel menționat, nu vor fi acceptate

 

Conducerea FMF