Home » Articles posted by webmaster (Page 2)

Author Archives: webmaster

Recent Posts

Regulament de desfăşurare a practicii de specialitate – Facultatea de Medicină şi Farmacie

Download PDF

Lista studenți beneficiari de bursă ajutor social ocazional – sem.I, an universitar 2020/2021

Download PDF

Programare repartiție rezidenți

Download

Studenți beneficiari de reducere/scutire taxă de școlarizare an universitar 2020/2021

Având în vedere H.S. nr. 12 din 23.11.2020 vă informăm  că s-a aprobat derogarea de la termenul de depunere a dosarelor de reducere a taxei de școlarizare, cazuri medicale, pentru studenții Universități din Oradea care au fost infestați cu virusul SARS-CoV-2, an universitar 2020/2021 și completarea art.8.2.6.2.1.d din procedura SEAQ PS DE 04 E.04 privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ astfel: ”în cazuri excepționale (de exemplu: modificări ale stării de sănătate a studentului survenite pe parcursul anului universitar, infectarea cu virusul SARS-CoV-2) se pot depune dosare ulterior termenelor prevăzute de prezenta procedură”

Studenții care se încadrează pentru cazuri excepționale, pot să depună cererile la Registratura U.O. împreună cu documentele justificative  la secretariatul Prorectorului MSSSS.

 

Prelungire activităţi didactice exclusiv online

Se prelungeste perioada privind desfășurarea tuturor activităților didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, în sistem exclusiv online, până în data de 23.12.2020 (07.12.2020 – 23.12.2020)conform deciziei atasate.

Anunț proiect PRACTINDERMED

Download PDF

Repartizarea rezidenților în Centrul Universitar Oradea

REPARTIZAREA  REZIDENȚILOR

alegerea locurilor/posturilor la Universitatea din Oradea

 

Repartizarea locurilor/posturilor în centrul universitar Oradea, la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie va avea loc în SALA de SPORT a universității, str. Universității nr.1 – intrarea principală (poarta 1).

Intrarea în Sala de Sport a rezidenților se va face dinspre str. Făgărașului, de unde candidații vor fi ghidați de personalul universității.

Se va păstra distanțarea socială între candidați și se va purta obligatoriu masca de protecție.

 

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 24, 25, 26 și 27 noiembrie 2020 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara.

La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate și să poarte mască medicală; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția – NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
 • Având în vedere condițiile epidemiologice din această perioadă, pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu maxim 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
 • Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
 • Potrivit metodologiei de concurs “Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prvederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • marți, 24 noiembrie 2020 – în intervalul 9:00 – 19:00 – domeniul farmacie
 • miercuri, 25 noiembrie 2020 – în intervalul 9:00 – 16:00 – domeniul medicină dentară
 • miercuri, 25 noiembrie 2020 – în intervalul 16:30 – 19:00 – domeniul medicină (DOAR candidații de la poziția 1 la poziția 400)
 • joi, 26 noiembrie 2020 – în intervalul 9:00 – 19:00 – (continuare) domeniul medicină
 • vineri, 27 noiembrie 2020 – începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină
 • Lista locațiilorîn care se organizează repartiția este afisata pe site-ul Ministerului Sanatatii

 

Seninarii online pentru studenții din anul I

Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera din cadrul Universității din Oradea, organizează în data de 26.11.2020,  3 seminarii online destinate studenților din anul I, în cadrul proiectului FDI – StartEDU, finanțat de CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională 2020.

Activitățile cu caracter educativ- aplicativ, vor fi susținute de către specialiști cu o experiență incontestabilă în domeniu.

Seminarele se vor desfășura online prin intermediul platformei Zoom.

Link-ul de înscriere la seminariile online din data de 26 noiembrie 2020:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEZitV8HOM3MK4F400Ibk8dpsl9r_7NXMFGqc2vROJslRI_w/viewform

Participanții vor primi câte un hanorac cu însemnele Universității din Oradea.

 

Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera

 

Prelungire activităţi didactice exclusiv online

Se prelungeste perioada privind desfășurarea tuturor activităților didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, în sistem exclusiv online, până în data de 06.12.2020 (23.11.2020 – 06.12.2020)conform deciziei atasate.

Anunt voluntariat studenţi pentru sprijinirea unităților sanitare și a serviciilor de urgență prespitalicească

Având în vedere adresa Secretarului de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență dr. Raed ARAFAT privind proiectul ce urmărește implicarea studenților de la programele de studii MEDICINĂ din anii 4, 5 și 6 și a studenților din anii 3 și 4 ai programului de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, de voluntariat pentru sprijinirea unităților sanitare și a serviciilor de urgență prespitalicească, în contextul declarării stării de alertă pe teritoriul României și al declarării pandemiei la nivel internațional, conducerea Facultății de Medicină și Farmacie, roagă studenții care doresc să se ofere voluntari pentru acest proiect să contacteze șefii de an sau președintele ASMO – domnul SASU NICOLAE pentru înscriere, până la data de 20.11.2020 orele 11.00

 

Conducerea FMF