Home » Info studenti » Burse de performanta

Burse de performanta

Studenții începând cu anul al II-lea care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ , vor depune dosarul la Secretariatul Prorectorului responsabil cu serviciile studențești și vizibilitate (Clădirea D, etaj.IV, sala D402), până la data de 20.10.2016.

Conform  Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții din Universitatea Oradea, cursuri de zi, dosarul va cuprinde documente care justifică solicitarea obținerii bursei de performanță:

 • cerere tip (Anexa 1), înregistrată la Registratura Universitățiidin Oradea;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obținere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverință de student.

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă sunt următoarele:

 1. Primul criteriu pentru acordarea bursei de performanță este ca media pe ultimele două semestre consecutiv să fie 10.
 1. Criterii distincte pe tipuri de performanțe
 • Performanţe ştiinţifice
 • Publicarea unui articol științific – reviste locale: 5 puncte, reviste naționale: 7 puncte, reviste internaționale: 10 puncte;
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale:7 punct, internaționale: 10 puncte.
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte
 • Participarea în echipe de cercetare/ programe/ contracte – naționale: 4 puncte, internaționale: 7 punct
 • Performanţe cultural-artistice :
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Susținerea unor concerte/ recitaluri sub egida unor organisme/ instituții recunoscute – naționale: 4 puncte, internaționale: 7 puncte
 • Participarea cu lucrare la expoziții – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 punct
 • Performanţe sportive
 • Participare la sesiuni științifice – locale: 5 puncte, naționale: 7 puncte, internaționale: 10 puncte,
 • Participare la concursuri cu obținerea de premii – naționale: 5 puncte, internaționale: 7 puncte,
 • Participarea la campionate – europene: 5 puncte, mondiale: – 10 puncte, olimpice: 15 puncte

Dosarele pentru obținerea acestui tip de bursă se analizează de Comisia de atribuire a burselor pe universitate după finalizarea perioadei de depunere a dosarelor.

Listele finale cu studenții care au primit bursa de performanță se va publica pe site-ul Universității din Oradea la adresa www.uoradea.ro – Secțiunea Info Studenți/Burse