Home » Info studenti » Burse ocazionale » Burse ocazionale an universitar 2013/2014

Burse ocazionale an universitar 2013/2014

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă şi masterat), an universitar 2013-2014 se acordă:

 • 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2013-2014. Termenul de depunere al dosarului este 31.01.2014 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI STUDENŢI, str. Universităţii, nr.1 – Rectorat, (obligatoriu completate anexele 1 şi 2)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

 • cerere tip (Anexa 2);
 • adeverinţă de student;
 • adeverinţă de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială:
 • cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • adeverinţă de venit de la finanţe;
 • adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe proprie răspundere, de către student (conform Anexei 1);
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • copie sentinţă de divorţ;
 • adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
 • adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor;
 • orice act care justifică situaţia socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (Anexa 2);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.