Home » Info studenti » Burse ocazionale sem. al II-lea 2015/2016

Burse ocazionale sem. al II-lea 2015/2016

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții Universității din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2015- 2016, aprobat în H.S. 63/23.11.2015 se acordă:

 • 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 25 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 17.06.2016 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative, după caz:
 • – Cerere tip (conform Anexei 2) – Download;
 • – Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1) – Download;
 • – Adeverinţă de student;
 • – Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • – Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;
 • – Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;
 • – Adeverință de venit de la finanțe;
 • – Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;
 • – Adeverință de la centrul de la centrul de plasament;
 • – Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;
 • – Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • – Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Copie sentința de divorț;
 • – Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;
 • – Orice act care justifică situația socială a studentului.

 

 1. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:
 • – cerere tip (conform Anexei 3) – Download;
 • – diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • – articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • – diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • – diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • – adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • –  adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Informaţii utile pentru studenţi, găsiţi şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro

 

Oradea,

08.06.2016