Home » Info studenti » Burse Ocazionale – Sem.II an universitar 2011/2012

Burse Ocazionale – Sem.II an universitar 2011/2012

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studentii Universitatii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2011-2012 (H.S. 5/26.03.2012, Anexa 4) se acorda:

 • 10 burse de ajutor social ocazional pentru imbracaminte, cuantumul acestei burse fiind de 250 lei
 • 13 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obtinute la manifestari stiintifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2011-2012.

Termenul de depunere al dosarului este 15.06.2012 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENTESTI SI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITaTII DIN ORADEA, str. Universitatii , nr.1 – Rectorat, etajul III (obligatoriu complectate anexele 1 si 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursa studentii considerati cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

 • declaratie de venituri care va fi completata individual, pe propria raspundere, de catre student (Anexa 1);
 • adeverinta de student;
 • adeverinta de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii in care se depune solicitarea pentru bursa sociala;
 • adeverinta de venit, de la locul de munca al parintilor sau sustinatorilor legali, care au calitatea de salariati, cu veniturile nete lunare realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii in care se depune solicitarea pentru bursa sociala;
 • cupoane de pensii realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii in care se depune solicitarea pentru bursa sociala;
 • cupoane indemnizatie somaj, indemnizatie de cresterea copilului, etc;
 • adeverinta de venit de la finante;
 • adeverinta de la Primaria pe raza careia are domiciliul privind veniturile nete obtinute din activitati agricole;
 • declaratie notariala a parintilor si a studentului in cazul in care familia nu realizeaza nici un venit in tara sau strainatate;
 • adeverinta de la centrul de plasament;
 • copie dupa certificatul/certificatele de deces ale parintilor;
 • copie sentinta de divort;
 • adeverinta medicala de la medicul specialist vizata de medicul universitatii;
 • adeverinta de elev/student al/ale fratilor/surorilor aflati in grija parintilor, copii certficate de nastere pentru prescolari;

Orice act care justifica situatia sociala a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (Anexa 3)
 • diploma/certificat de prezentare/sustinere a unei lucrari stiintifice la o manifestare nationala/internationala;
 • articol/studiu publicat intr-o revista stiintifica;
 • diploma/certificat de prezentare la o expozitie de pictura/sculptura, arta grafica etc;
 • diploma/certificat de prezentare/obtinere a unui premiu la o manifestare culturala, artistica sau sportiva;
 • adeverinta de participare in echipe de cercetare/ programe/contracte nationale/internationale;
 • adeverinta de student.

Numarul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Descarcati Anexa 1 si Anexa 3 de aici [Fisier MS Word]