Home » Info studenti » Burse sociale pentru semestrul al II-lea, 2012/2013

Burse sociale pentru semestrul al II-lea, 2012/2013

Pentru obţinerea burselor sociale, studenţii trebuie să depună o cerere şi actele justificative privind situaţia socială, până în data de 15 martie 2013, la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:

 • • Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa I);
 • Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • • Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);
 • • Cupoane indemnizaţie, şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • • Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi
 • agricole;
 • • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • • Adeverinţă de la centrul de plasament
 • • Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • • Copie sentinţă de divorţ;
 • • Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
 • • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Informaţii suplimentare puteţi găsi in REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2012/2013

Termen 15.03.2013 – orele 1300

Vor depune dosarele cu actele justificative la SECRETARIATUL FACULTĂŢII de MEDICINĂ şi FARMACIE .

După acest termen NU se mai primeşte nici un dosar la secretariatul facultăţii.

Model cerere burse sociale si anexa sem.II 2012-2013