Home » Info studenti » Burse ocazionale » Bursele ocazionale, semestrul I an universitar 2012/2013

Bursele ocazionale, semestrul I an universitar 2012/2013

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă şi masterat), an universitar 2012-2013 se acordă:

10 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte , cuantumul acestei burse fiind de 250 lei şi 10 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2012-2013.  Termenul de depunere al dosarului este 28.01.2013 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI STUDENŢI, str. Universităţii, nr.1 – Rectorat, (obligatoriu completate anexele 1 şi 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale  dovedite cu acte justificative:

 • cerere tip (anexa 3)
 •  adeverinţă de student;
 •  adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 •  adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 •  declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe proprie răspundere, de către student (conform anexei 1);
 •  copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 •  adeverinţă medicală;
 •  adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (anexa 3)
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 •  articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.