Home » Alegeri Academice 2012 » Candidaturi pentru funcţia de Decan

Candidaturi pentru funcţia de Decan

Candidaturi depuse pentru funcţia de Decan

Adaptarea Calendarului alegerilor la UNIVERSITATEA DIN ORADEA conform graficului de desfasurare a concursurilor publice pentru selectarea decanilor

  • 09.05.2012 – Publicarea pe pagina web a universităţii a ghidului de selectare prin concurs public a decanilor la Universitatea din Oradea
  • 10.05 – 14.05.2012 – Depunerea candidaturilor
  • 15.05 – 29.05.2012 – Publicarea planului managerial şi a CV – urilor candidaţilor pe site UO
  • 30.05 – 31.05.2012 – Avizarea candidaturilor de către Consiliul facultăţii
  • 18.06 – 20.06.2012 – Desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiei de decan
  • 20.06.2012 – Anunţarea rezultatelor concursurilor pe site-ul Universităţii din Oradea
  • 21.06.2012 – Depunere contestaţii la registratura Universităţii din Oradea
  • 21.06 – 22.06.2012 – Soluţionare contestaţii
  • 25.06.2012 – Şedinţă Senat pentru validarea concursurilor de ocupare a funcţiei de decan
  • 26.06 – 29.06.2012 – Numire prodecani în urma consultării Consiliului facultăţii