Home » Admitere » Concurs Admitere 2016 – scutiri de taxe

Concurs Admitere 2016 – scutiri de taxe

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

  • orfanii de ambii părinţi;
  • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
  • cei care au cel puțin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 );
  • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

  • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
  • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;
  • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și / sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Mai multe detalii despre Admiterea 2016

PARTENERI: KLINIKUM INGOLSTADT

Galerie foto Klinikum Ingolstadt

SEEHNBS ePlatform

SEEHNBS ePlatform