Home » Concursuri pe post » Concurs posturi vacante – Asistent universitar la disciplina Biofizica, biofizica și fizica medicala

Concurs posturi vacante – Asistent universitar la disciplina Biofizica, biofizica și fizica medicala

Facultatea de Medicina si Farmacie
Departamentul Discipline Preclinice

A N U N Ț

Concursul pentru postul de ASISTENT UNIVERSITAR, la disciplina Biofizica, biofizica și fizica medicala, pozitia 40 va avea loc după cum urmează:

  1. Examenul scris urmat de proba orala, Joi 15.09.2016 orele 9, Laborator Biofizica, parter sala 24.
  2. Examenul oral, vineri 16.09.2016, orele 9, laborator Biofizica, parter, sala 24.

Propunerea pentru tema practica: Refractometrie – determinarea indicelui de
refractie al unor lichide biologice utilizand refractometrul ABBE.

Tematica este afisata pe site-ul UOradea, buton concursuri pe posturi.

Comisia de concurs:
Presedinte: Decan FMF, prof. univ. dr. Adrian Maghiar
Membrii: Prof.univ.Cavalu Simona
Conf.univ.Cismas Pruteanu Petrisor
Conf. Mincic Adina
Sef lucrari Oswald Ioan

Supleanti: Asist. Banszki Loredana
Sef lucrari Zaha Dana Carmen