Home » Concursuri pe posturi didactice

Concursuri pe posturi didactice

Propunere posturi vacante FMF profesori asociați 2020/2021

Nr.

crt.

Departament Pozitia in Statul de Functii
1. Farmacie 2 posturi de Sef Lucrari
2. Medicina Dentara 9 postuir de Asistent universitar
3. Discipline Morfologice 1 post de Conferentiar universitar
4 Discipline Morfologice 5 posturi de Asistent universitar
5 Discipline Preclinice 1 post de Sef Lucrari
6 Discipline Preclinice 8 posturi de Asistent universitar
7 Discipline Medicale 2 posturi de Conferentiar Universitar
8 Discipline Medicale 1 post de Asistent universitar
9 Discipline Chirurugicale 2 posturi de Profesor universitar
10. Discipline Chirurugicale 3 posturi de Conferentiar universitar

Notă: Dosarele se depun la Directorii de departamente până la data de 21 septembrie 2020 ora 1400

 

Arhiva – Concursuri pe post