Home » Concursuri pe post

Concursuri pe post

 
 
 

RAPORT – concurs poz.30 – șef lucrări, departamentul Discipline Chirurgicale.

RAPORT – poz.4 – Departamentul Farmacie – Profesor universitar

 

ANUNT important privind concursul pe posturi didactice vacante publicate în M.O. Partea a III-a nr.456/03.05.2019 la Facultatea de Medicină și Farmacie

  1. Departamentul de Discipline Chirugicale/Șef lucrări poz.30va avea loc în data de 10 septembrie 2019, ora 1400 – Sala de Histologie, parter, Facultatea de Medicină și Farmacie, str. P-ța 1 Decembrie nr.10
  1. Departamentul de Farmacie/Profesor universitar poz.4va avea loc în data de 11 septembrie 2019, ora 1000 – Sala de Consiliu a facultății, etajul I, Facultatea de Medicină și Farmacie, str. P-ța 1 Decembrie nr.10

Teme prelegeri – Concurs posturi vacante perioadă nedeterminată sem.II, an universitar 2018/2019 

– Departamentul Farmacie, poz. 4

– Tematica la Discipline Chirurgicale, poz. 30


Anul universitar 2018-2019, semestru I – concurs posturi didactice și de cercetare vacante

Concurs posturi didactice – Asistent universitar – durată determinată, an universitar 2018/2019, semestrul I

 

Arhiva – Concursuri pe post

FMF Oradea pe Facebook

CCMIP pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook