Home » Evenimente » Curs postuniversitar – Interrelatia stresului oxinitrozativ cu patologia endocrina. Antioxidanti naturali si de sinteza in patologia endocrina

Curs postuniversitar – Interrelatia stresului oxinitrozativ cu patologia endocrina. Antioxidanti naturali si de sinteza in patologia endocrina

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca – Prorectoratul de studii postuniversitare si rezidentiat

TEMATICA CURSULUI DE PERFECTIONARE POSTUNIVERSITARA

Codul cursului: 99

Titlul cursului: “Interrelatia stresului oxinitrozativ cu patologia endocrina. Antioxidanti naturali si de sinteza in patologia endocrina”

Disciplina Fiziologie UMF Cluj-Napoca

Titular: Conf. Dr. Filip Adriana,

Colaboratori: Conf. Dr. Clichici Simona, Conf dr Suciu Soimita, Sef Lucr. Dr. Irina Chis

Departamentul de stiinte preclinice, Universitatea de Medicina Oradea

Titular: Prof Dr Mariana Muresan

Colaborator: Conf Dr Otilia Micle

Nr de ore: 20 ore, 20 credite EMC

Suma 100 Ron

Locul de desfasurare: Facultatea de Medicina Oradea

Data desfasurarii: 12.01.2015- 16.01.2015

Plata se face prin virament bancar in beneficiul UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal 4288047, nr de cont: RO43TREZ21620F330800XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca cu specificarea pe ordinul de plata a numelui cursantului, titlul cursului si a numarului de ordine (codul) corespunzator cursului solicitat.

Persoane de contact:

Prof Dr Mariana Muresan 0722 338 396, email: marianamur2002@yahoo.com

Conf Dr Otilia Micle 0723 293 972, email: micleotilia@yahoo.com