Home » Info studenti » Curs Postuniversitare De Perfectionare Profesionala – Dezechilibre redox în condiţii patologice: modele şi metode de evaluare.

Curs Postuniversitare De Perfectionare Profesionala – Dezechilibre redox în condiţii patologice: modele şi metode de evaluare.

Codul cursului: 103

Data desfășurării: 17.01.2018- 20.01.2018

Cursul se crediteaza cu 20 puncte EMC

Organizat de catre: UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca in colaborare cu Facutatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea

Cadrele didactice din cadrul Disciplinei Fiziologie, UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca si cadrele didactice din cadrul Departamentului Discipline Preclinice, Facultatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea

Cadrul didactic de predare:

Coordonator:Prof. Dr. Filip Adriana

Colaboratori: Prof. Dr. Clichici Simona, Prof. Dr Suciu Soimita, Sef Lucr Dr Irina Chis

Departamentul de Discipline Preclinice, Universitatea de Medicina Oradea

Cadrul didactic de predare:

Coordonator: Prof. Dr Mariana Muresan

Colaborator: Conf. Dr Otilia Micle

Locul desfasurarii: Facultatea  de Medicina si Farmacie Oradea

Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finala

Pretul cursului: 100 Ron

Data desfasurarii: 17.01.2018- 20.01.2018

Adresabilitate: biologi, chimisti, medici rezidenti gastroenterologi, medici rezidenti medicina de interne

Plata se poate face prin virament bancar în beneficiul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont cont RO67TREZ21620F331700XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului, titlului cursului şi a numărului de ordine corespunzător cursului solicitat, conform datelor din oferta de cursuri.