Home » Evenimente » Cursuri de perfectionare

Cursuri de perfectionare

Deschiderea si primul curs va avea loc joi, 05.11.2015, orele 12,00 in Sala Microbiologie.

 

Achitarea integrală, anticipată a contravalorii cursului la Casieria instituţiei, UMF ”Iuliu Haţieganu”, str.Victor Babeş, nr. 8.

Plata se poate face şi prin virament bancar în beneficiul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont cont RO67TREZ21620F331700XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului, titlului cursului şi a numărului de ordine corespunzător cursului solicitat, conform datelor din oferta de cursuri;

 

Înscrierile la cursuri încep cu data de 1 octombrie a anului universitar pentru care este propusă oferta de cursuri.

Din motive obiective, perioadele de desfăşurare ale cursurilor se pot modifica. Toate modificările se postează pe site-ul universităţii. Cursanţii au obligaţia de a verifica periodic perioada de desfăşurare.

 

Cursuri

Codul cursului : 91

Titlul cursului: Implicatiile sistemului oxidant/antioxidant în funcționarea normală și patologia aparatului renal

Locul desfășurării: Facultatea de Medicină Oradea

Data desfășurării: 2.11.2015-6.11.2015

Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finală

Cadrul didactic de predare: Conf. Dr. Clichici Simona, Conf. Dr. Otilia Micle (Univ. Oradea)

Colaboratori: Conf.Dr.Suciu Soimita, Conf. Dr. Filip Adriana, Sef Lucr. Dr. Irina Chis, Prof Dr Mariana Muresan (Univ.Oradea)

Prețul cursului: 100 Ron

Adesabilitate: medici rezidenți medicină generală, medici rezidenți nefrologi și urologi, medici rezidenți medicină internă, medici specialiști, biologi, chimiști

Număr minim de cursanți: 10

 

Codul cursului : 92

Titlul cursului: Fiziologia si fiziopatologia digestiei si interrelatiile cu stresul oxidativ.

Locul desfășurării: Facultatea de Medicină Oradea

Data desfășurării: 11.01.2016- 15.01.2016

Cadrul didactic de predare: Conf Dr Filip Adriana, Prof Dr Mariana Muresan (Univ. Oradea)

Colaboratori: Conf. Dr. Clichici Simona, Conf dr Suciu Soimita, Sef Lucr Dr Irina Chis, Conf Dr Otilia Micle (Univ. Oradea)

Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finală

Prețul cursului:  100 Ron

Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finala

Pretul cursului: 100 Ron

Adesabilitate: biologi, chimiști, medici rezidenți medicină generală, medici rezidenți gastro-enterologi, medici rezidenți medicină internă, medici specialiști

Număr minim de cursanți: 10
Fisa inscriere

Cerere inscriere