Home » Info studenti » Depunere dosare pentru reducerea taxei de scolraizare

Depunere dosare pentru reducerea taxei de scolraizare

Studenţii care solicită: reducerea /scutirea/ eşalonarea de  taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2014/2015 (conform H.S. nr. 37/27.01.2014, Anexa 21- Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, disponibilă pe site-ul facultăţii: www.fmforadea.ro ) vor depune dosarele la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 21.10.2014 . Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Cerere tip

Formular tip Declaratie de venituri