Home » Info studenti » Formulare tip » Depunerea dosarelor pentru reducerea, scutirea și eșalonarea taxei de școlarizare

Depunerea dosarelor pentru reducerea, scutirea și eșalonarea taxei de școlarizare

Studenţii care solicită: reducerea /scutirea/ eşalonarea de  taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013 (conform H.S. nr. 15/17.09.2012, Anexa 13- Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ pentru anul universitar 2012-2013 ) vor depune dosarele la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 19.10.2012 .

Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Formulare tip