Home » Admitere » Echivalarea studiilor

Echivalarea studiilor

Departamentul de Relaţii Internaţionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. Acestea vor cuprinde următoarele documente:

  • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii;
  • Diploma de absolvire a liceului şi foaia matricolă;
  • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul;
  • Documentul personal de identificare, în copie : paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 – sau alt act de identitate.
  • Dovada plăţii taxei de procesare dosar 150 EUR în contul Universităţii din Oradea (taxă aprobată de Senatul Universităţii prin HS nr. 129/14.09.2009).

Toate documentele menţionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate. Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica, în scris, universităţii, de către C.N.R.E.D., iar adeverinţele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităţii. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate. Nu vor fi acceptate de către C.N.R.E.D. dosarele depuse personal de către candidaţi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus.

PARTENERI: KLINIKUM INGOLSTADT

Galerie foto Klinikum Ingolstadt

SEEHNBS ePlatform

SEEHNBS ePlatform