Home » Examen licenţă – 2019

Examen licenţă – 2019

ANUNŢ ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2019  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

04 septembrie 2019

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Medicină Dentară,Farmacie, Tehnică Dentară și Proba 2) este:

09.09.2019 – 10.09.2019

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

 

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență a studiilor trebuie să conțină:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
  • foaie de lichidare completată și vizată;
  • declarația de autenticitate a lucrării de licență;
  • referatul privind lucrarea de licență;
  • tema lucrării de licență;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată)- doar formele scurte AMG, BFK, RI și TD;
  • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie + originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
  • copie după diploma de bacalaureat + originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
  • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

Anexa FMF la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2018/2019

Tematici pentru examenul de licenţă

Detalii proba practică

Formulare necesare la înscriere la examenul de licență

HS nr.52 din 24.06.2019 – Anexa9 – Comisiile examenului de LICENȚĂ 2019

Arhiva 

 

FMF Oradea pe Facebook

CCMIP pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook