Home » Examen licenţă – 2020

Examen licenţă – 2020

A N U N Ţ

ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2020  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

03 septembrie 2020

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Medicină Dentară, Farmacie, Tehnică Dentară și Proba 2) este:

07.09.2020 – 08.09.2020

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență a studiilor trebuie să conțină:

 NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

În cazul în care apar modificări datorate contextului epidemiologic de infecție cu COVID-19 vom actualiza datele menționate mai sus

DECIZIA 429 din 15.06.2020 – Comisii examen de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de Licență și Masterat valabil începând cu anul universitar 2019/2020

Metodologie examen practic MD si TD 2020

Informatii proba practica

Tematica licenta 2020


Arhiva 

 

FMF Oradea pe Facebook

CCMIP pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook