Home » Examen licenţă – 2019

Examen licenţă – 2019

Anunt Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2019

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI –  09 septembrie 2019

09 septembrie 2019 – Dimineaţa  – ora 800 (prezența în sală)

– Medicină  – sala AULA

– Medicină limba engleză – sala M 1

–  Medicină dentară – sala M 5

– Farmacie – sala M 2

– Asistență Medicală Generală – sala M 3

– Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – sala M 4

– Radiologie şi Imagistică – sala S 10

– Tehnică Dentară – sala M 4

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

Proba I – proba practică pentru Medicină Dentară, Farmacie și Tehnică Dentară – se va susține în data de 09.09.2019 după un program care se va comunica în timpul susținerii probei I

Proba II  (susținerea lucrării de licență) pentru toate programele de studii– se va susţine  în data de 10.09.2019 începând cu ora 900  după un program care se va comunica în timpul susținerii probei I

 

HS Comisii examne de licenta sesiunea septembrie 2019 si februarie 2020 (HS nr.52 din 24.06.2019 – Anexa 9)


ANUNŢ ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2019  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

04 septembrie 2019

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Medicină Dentară,Farmacie, Tehnică Dentară și Proba 2) este:

09.09.2019 – 10.09.2019

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

 

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență a studiilor trebuie să conțină:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
  • foaie de lichidare completată și vizată;
  • declarația de autenticitate a lucrării de licență;
  • referatul privind lucrarea de licență;
  • tema lucrării de licență;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată)- doar formele scurte AMG, BFK, RI și TD;
  • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie + originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
  • copie după diploma de bacalaureat + originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
  • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

Anexa FMF la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2018/2019

Tematici pentru examenul de licenţă

Detalii proba practică

Formulare necesare la înscriere la examenul de licență

HS nr.52 din 24.06.2019 – Anexa9 – Comisiile examenului de LICENȚĂ 2019

Arhiva 

 

FMF Oradea pe Facebook

CCMIP pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook