Home » Examen licenţă – 2021

Examen licenţă – 2021

ANUNT Examen de LICENŢĂ sesiunea februarie 2021

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  MARȚI, 16.02.2021

16 februarie 2021– Dimineaţa  – orele 800 (prezenţa în sală)

 

Proba II – Prezentarea și susținerea lucrării de licență:  MIERCURI, 17.02.2021

după un program care se va anunțat ulterior

 

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 


 

A N U N Ţ

Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2020

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate :  LUNI –  07 septembrie 2020

07 septembrie 2020 –  ora 800 (prezența în sală)

– Medicină  – sala BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII- str. Universității, nr.1, sala parte și etajul I

– Medicină limba englezăsala AULA, M 1 și M2 facultate

–  Medicină dentară – sala BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII- str. Universității, nr.1,  etajul I și CANTINA UNIVERSITĂȚII, str. Universității, nr.1

– Farmacie sala F1 și F2 str. Nicolae Jiga, nr.29

– Asistență Medicală Generalăsala – CANTINA UNIVERSITĂȚII, str. Universității, nr.1

– Balneofiziokinetoterapie și Recuperare sala de GIMNASTICĂ UNIVERSITATE, str. Universității, nr.1

– Nutriție și Dieteticăsala F1 și F2 str. Nicolae Jiga, nr.29

– Radiologie şi Imagisticăsala de GIMNASTICĂ UNIVERSITATE, str. Universității, nr.1

– Tehnică Dentarăsala de GIMNASTICĂ UNIVERSITATE, str. Universității, nr.1

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 


A N U N Ţ

ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2020  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

03 septembrie 2020

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Medicină Dentară, Farmacie, Tehnică Dentară și Proba 2) este:

07.09.2020 – 08.09.2020

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență a studiilor trebuie să conțină:

 NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

În cazul în care apar modificări datorate contextului epidemiologic de infecție cu COVID-19 vom actualiza datele menționate mai sus

DECIZIA 429 din 15.06.2020 – Comisii examen de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de Licență și Masterat valabil începând cu anul universitar 2019/2020

Metodologie examen practic MD si TD 2020

Informatii proba practica

Tematica licenta 2020


Arhiva