Home » Examen licenţă – 2018

Examen licenţă – 2018

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2018  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este: 06 septembrie 2018

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Farmacie și Proba 2) este: 10.09.2018 – 11.09.2018

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență a studiilor trebuie să conțină:

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.


Tematica:

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2017/2018

HS nr. 35/21.05.2018 prin care au fost aprobate comisiile pentru examenul de licență sesiunea septembrie 2018 și februarie 2019

Arhiva 

 

FMF Oradea pe Facebook

CCMIP pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook