Home » Info studenti » Examen Licență – Februarie 2014

Examen Licență – Februarie 2014

Perioada de înscriere a absolvenţilor şi depunerea lucrărilor de licenţă:  27.01.2014 – 07.02.2014,  la secretariatul facultăţii (se pot înscrie doar absolvenţii care sunt integralişti).

Examenul de licenţă, sesiunea februarie 2014, se organizează în perioada 21.02.2014 – 22.02.2014, conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul universităţii:

  • Proba 1 – Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, scris – 21.02.2014, ora 11, Aula Facultatii de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea (pentru candidaţii care participă pentru prima oară la examenul de licenţă şi candidaţii care nu au promovat această probă în sesiunea anterioară); Programul de studii FARMACIE  va susține și proba practică;
  • Proba 2 – Susţinerea lucrării de licenţă (pentru candidaţii care participă pentru prima oară la examenul de licenţă şi candidaţii care nu au susţinut această probă în sesiunea anterioară) – 22.02.2014, după un program care va fi comunicat ulterior.

Absolvenţii care se înscriu la examen pentru a doua oară vor prezenta la înscriere chitanţa de achitare a taxei de licenţă.

Disciplinele la care se susţin examenele, tematicile şi bibliografia sunt identice cu cele din sesiunea de licenţă septembrie 2013.