Home » Info studenti » Examene finalizare studii – septembrie 2016

Examene finalizare studii – septembrie 2016

A N U N Ţ  ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2016  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

07 septembrie 2016

 

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Farmacie și Proba 2) este:

12.09.2016 – 14.09.2016

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

 

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor trebuie să conțină:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
  • foaie de lichidare completată și vizată;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);
  • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
  • copie legalizată după diploma de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), dacă nu există;
  • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

 

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

Click aici pentru mai multe detalii