Home » Info studenti » Examenul de absolvire al Programului de Formare Psihopedagogică

Examenul de absolvire al Programului de Formare Psihopedagogică

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în data de 11.06.2013 de la ora 10,00 va avea loc Examenul de absolvire al Programului de Formare Psihopedagogică cu studenţii de la toate specializările Nivel I. Examenul va avea loc în pavilionul E sala E307.

In acest sens vă rugăm să fiţi prezenţi la data şi ora sus amintită cu portofoliul didactic pentru a fi evaluaţi.

Responsabil pentru portofoliul didactic este: Conf.univ.dr. Mariana Marinescu

Menţionăm că în acest sens s-a constituit comisia de examinare aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii, respectiv de Senatul Universităţii.

Comisia este formată din:

Preşedinte – conf.univ.dr. Mariana Marinescu

Membri

  • prof.univ.dr. Simona Bungău
  • şef lucr.dr. Daniela Rahotă
  • lect.univ.dr. Renata Cercel

Secretar – asist.univ.dr. Mihai Boţea