Home » Concursuri pe post » Extrasul din PV al ședinței CF din data de 17 ianuarie 2018 ca răspuns la contestația depusă, la concursul desfășurat în data de 10 ianuarie 2018 pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar, perioadă determinată, an universitar 2017/2018

Extrasul din PV al ședinței CF din data de 17 ianuarie 2018 ca răspuns la contestația depusă, la concursul desfășurat în data de 10 ianuarie 2018 pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar, perioadă determinată, an universitar 2017/2018

Nr. 463/FMF/18.01.2018

 

 

E X T R A S

DIN PROCESUL VERBAL

 AL CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

din data de 17 ianuarie 2018

 

 

            La punctul 1 al ordinii de zi s-a supus analizei membrilor CF contestația depusă în urma concursului pentru postul de asistent universitar perioadă determinate poz.62 din statul de funcții al Departamentului de Discipline Morfologice.

În urma analizei contestației depuse cu nr. 527/15.01.2018 de către domnul Ovidiu Țica, a procesului verbal întocmit de către membri comisiei de concurs nr. 222/10.01.2018, a adresei domnului conf.univ.dr Ovidiu Laurean Pop nr.186/10.01.2018, a cererii adresate Biroului Juridic din partea conducerii facultății nr.223/10.01.2018, membri consiliului facultății au fost de acord cu suspendarea concursului și cu conținutul procesului verbal întocmit de către membri comisiei de concurs.

Hotărârea a fost validată cu: 14 –  voturi pentru, 0 – voturi împotrivă și 0 – abțineri.

 

 

                                                              D E C A N

Prof.univ.dr Marius Adrian Maghiar