Home » Info studenti » Începere cursuri FMF – online

Începere cursuri FMF – online

ANUNȚ  IMPORTANT

Având în vedere contextul epidemiologic de infecție cu coronavirusul (COVID-19) activitatea didactică cu studenții la toate programele de studii din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie începe cu activitate didactică doar online în primele două săptămâni din semestru I al anului universitar 2020/2021

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Given the epidemiological context of Coronavirus infection (COVID-19), teaching activity with students in all curricula within the Faculty of Medicine and Pharmacy, begins with teaching activity ONLY On Line in the first two weeks of the first semester of the academic year 2020/2021.

Conducerea FMF