Home » Admitere » Inscrierea la concursul de Admitere 2012 cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Inscrierea la concursul de Admitere 2012 cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Actele necesare  pentru înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

  • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
  • Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
  • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română);
  • Certificat de naştere în original şi traducere legalizată în limba română;
  • Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
  • Certificat medical;
  • Patru poze tip paşaport;
  • Copie paşaport sau C.I.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.