Home » Admitere » Înscrierea la concursul de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Înscrierea la concursul de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2014, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;

b) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

c) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

e) 4 fotografii tip buletin de identitate ;

f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

g) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.


1 Comment

  1. […] Înscrierea la concursul de admitere 2014 – studii universitare de licenta […]

Comments are closed.