Home » Admitere » Inscrieri la Programul special de revalorizare a formării inițiale de Asistent Medical Generalist

Inscrieri la Programul special de revalorizare a formării inițiale de Asistent Medical Generalist

Facultatea de Medicină și Farmacie face înscrieri la Programul special de revalorizare a formării inițiale de Asistent Medical Generalist,

conform Ordinului MEN nr. 4317 din 11.08.2014, Ordinului MS nr. 943 din 19.08.2014, pentru anul universitar 2014-2015

Perioada de depunere a dosarelor: 29 septembrie 2014 – 10 octombrie 2014

Perioada de confirmare a candidaților admiși: 13 – 14 octombrie 2014.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, de luni până vineri, între orele 8,30 -15,30. Candidaţii admiși care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat.

Pentru înscriere candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

b) Diploma de absolvire (în original) a Colegiului de Asistenți medicali generaliști + suplimentul la diplomă;

c) Certificatul de naştere în copie legalizată;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin de identitate ;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 RON – care se achită la Caseria Universității din Oradea, Str. Universității nr.1)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Pentru confirmarea locului, candidații vor plăti taxa de înmatriculare de 100 Ron + prima tranșă din taxa de școlarizare. Chitanțele se aduc la secretara de specializare.