Home » Evenimente » Invitatie curs Cerinţe pentru acreditarea laboratorelor medicale cf. SR EN ISO 15189:2007: formare auditori interni, validarea metodelor analitice, estimarea incertitudinii de măsurare, controlul intern al calităţii

Invitatie curs Cerinţe pentru acreditarea laboratorelor medicale cf. SR EN ISO 15189:2007: formare auditori interni, validarea metodelor analitice, estimarea incertitudinii de măsurare, controlul intern al calităţii

Centrul de Cercetari în Medicina de Inaltă Performanţă/CCMIP
FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

In parteneriat cu

SC CURSMEDICA CONSULT SRL

  ORGANIZEAZA CURSUL:

 Cerinţe pentru  acreditarea laboratorelor medicale  cf. SR EN ISO 15189:2007:
formare auditori interni, validarea metodelor analitice, estimarea incertitudinii de măsurare, controlul intern al calităţii

Centrul de Transfuzie Sanguina Oradea, Louis Pasteur 30
6-9 martie 2012

 

Credite Educație Medicală Continuă: 24 (click aici pentru dovada creditării)

PROGRAM  CURS

 

Marţi, 6 Martie 2012

8.30  –   9.30      Primire participanţi

9.30 –  11.00      Probabilitate. Distribuţii de probabilitate ( cu particularizare la
măsurările din laboratoarele  medicale)

11.00 – 11.30     Pauză de cafea

11.30 – 13.30     Măsurare, eroare de măsurare, statistică

13.30 – 14.10     Pauza de masă

14.10 – 15.40     Obiective analitice.Validarea metodelor analitice cantitative

15.40 – 16.00     Pauză

16.00 – 17.00     Validarea metodelor analitice cantitative (prin exemple)

 

Miercuri,  7 Martie 2012

8.00 – 10.00      Controlul intern şi extern  de calitate, realizare şi interpretare

10.00 – 10.30      Pauza de cafea

10.30 – 12.30      Modalităţi de estimare pentru incertitudinea de măsurare

12.30 – 13.10      Pauza de masa

13.10 – 16.40      Testare. Discuţii

 

Joi, 8 Martie 2012

8.00 – 10.00   Calitate, Certificare, Acreditare. Politica şi procedura RENAR
pentru acreditarea /supravegherea laboratoarelor medicale;
SR  EN ISO 15189:2007- Cerinte de management

10.00 – 10.30     Pauză de cafea

10.30 – 12.30     SR EN ISO 15189:2007- Cerinte tehnice

12.30 – 13.10     Pauza de masă

13.10 – 16.40     SR EN ISO 19011:2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor

de management al calitaţii si/sau al mediului

 

Vineri, 9 Martie 2012

8.00 – 10.00    Cerinte pentru calitatea de auditor; Cunoştinte si abilităţi ale
auditorului; Nevoi de audit

10.00 – 10.30    Pauză de cafea

10.30 – 12.30    Audit intern; Program audit; Chestionar audit; Raport audit;

12.30 – 13.10    Pauză de masă

13.10 – 16.40    Neconformităţi – Aplicaţii practice

 

Grup ţintă:

 • Şefi de laboratoare
 • Responsabili cu calitatea
 • Auditori interni
 • Responsabili analize biochimie, hematologie, imunologie

Scopul cursului este:

 • Prezentarea standardului SR EN ISO -15189:2007 – Laboratoare medicale. Cerinţe particulare pentru calitate şi competentă şi a ghidurilor conexe, având ca finalitatea însuşirea / aprofundarea cunoştinţelor necesare implementării/menţinerii în laborator a unui sistem de management al calităţii şi pregătirii auditorilor interni.
 • Înţelegerea instrumentelor teoretice de probabilitate şi prelucrare statistică a rezultatelor măsurărilor, a noţiunilor de metrologie: eroare de măsurare, trasabillitate, exactitate, precizie, acurateţe, obiective analitice, incertitudine de măsurare şi a controlului intern al calităţii; noţiuni şi instrumente metrologice indispensabile practicii curente dintr-un laborator medical modern.
 • Însuşirea metodelor practice, la nivel de cunoştinţe operative, pentru realizarea validării metodelor analitice cantitative, estimării incertitudinii de măsurare şi utilizarea acesteia în procesul de decizie clinică, a controlului intern şi extern pentru asigurarea calităţii în laboratoarele medicale, cerute în procesul de acreditare

Lectori:

 • Dr. Ana Maria Toacşe ─ medic primar medicină de laborator, manager calitate, evaluator sisteme de management al calităţii
 • Prof. dr. ing. Gheorghe Toacşe ─ Universitatea Transilvania, Braşov

Lectorii au o bogata practică în domeniul managementului calităţii, al auditării şi metrologiei laboratoarelor medicale, în procesul de acreditare cât şi experienţă didactică, fiind autorii singurei lucrări in limba română care trateaza problema validarii si controlului intern al metodelor analitice, precum si a estimării incertitudinii de măsurare în laboratoarele medicale.

Cursul, cu orientare spre practica curentă dintr-un laborator medical, va aborda:

 • principiile managementului calităţii în laboratoarele medicale
 • cerinţele SR EN ISO 15189:2007
 • cerinţele SR EN ISO 19011:2003
 • aspecte practice pentru formarea auditorilor interni
 • modul de desfaşurare a auditului intern
 • tratarea neconformităţilor
 • noţiuni teoretice şi practice de măsurare şi prelucrare statistică
 • obiective analitice pentru procesele de măsurare bioanalitice
 • validarea metodelor de măsurare bioanalitice
 • controlul intern şi extern de calitate în laboratoarele medicale
 • estimarea incertitudinii de măsurare şi modul de interpretarea a acesteia pentru decizia clinică.

Metode utilizate: expunere liberă, proiecţii, studii de caz, aplicaţii concrete şi exerciţii, prezentare surse de informare, interactivitate şi discuţii.

Fiecare participant va primi la începutul cursului:

 • Suportul de curs tipărit;
 • Cartea lectorilor cursului “Controlul de calitate şi validarea metodelor analitice cantitative pentru laboratoarele medicale”, 220 p., Buc., Ed. Tehnică, 2011.
 • Documentaţie extinsă de specialitate (în format electronic) pentru activitatea curentă de metrologie din laborator.
 • Model de fişe de validare pentru metodele analitice cantitative

Cursanţii sunt stimulaţi să aducă în discuţie, şi sprijiniţi spre rezolvare, exemple concrete din laboratorele în care îşi desfăşoară activitatea.

EVALUAREA cursanţilor va avea loc în cadrul unui test scris.

Toti participanţii vor primi la sfârşitul manifestării un Certificat de Participare, cu specificarea orelor de educaţie medicală continuă (EMC) cu care a fost creditat cursul de Colegiul Medicilor din România.

PERIOADA DE DESFASURARE: 06-09 martie 2012, patru zile, câte şapte ore/zi.

Cursanţilor li se asigură cafea şi masa de prinz.

 

LOCUL de desfasurare:

 • Centrul de Transfuzie Sanguina, Louis Pasteur 30, Oradea

PRET CURS: 900 RON (TVA inclus)

Plata se poate face în numerar, la începutul cursului, sau prin transfer bancar în unul din conturile:

SC CURSMEDICA: Ro 31 BRDE 080SV43480530800 sau Ro10TREZ1315069XXX007812

deschise la BRD Braşov, respectiv Trezorerie, filialele din Braşov.

Inscrierea la curs se va face marti 06 martie 2012, prin completarea talonului de participare

Informaţii suplimentare , Tel: 0724 854 800; 0728 078 260

Director program,

 • Dr. Ana Maria Toacşe