Home » Concursuri pe post » Lista posturilor FMF – Concurs pentru posturi didactice vacante sem.I an universitar 2019/2020

Lista posturilor FMF – Concurs pentru posturi didactice vacante sem.I an universitar 2019/2020

Departamentul Discipline Chirurgicale

 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Urologie, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Urgențe medicale și prim ajutor medical I, II, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Șef de lucrări, poziția 32, disciplinele: Urgențe medicale și prim ajutor medical, Neurologie, Neurosurgery, descrieretematică
 • Asistent universitar, poziția 62, disciplinele: General Surgery, General Surgery II, Chirurgie generală I, II, descrieretematică
 • Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Semiologie chirurgicală I, II, Surgical semiology I, II, descrieretematică

Departamentul Discipline Medicale

 • Șef de lucrări, poziția 30, disciplinele: Nursing clinic II, Medicină internă I (respirator), Medicină internă II (Cardiologie), Nursing general (și principii generale de îngrijire), descrieretematică
 • Șef de lucrări, poziția 31, disciplinele: Nefrologie, Nephrology, descrieretematică

Departamentul Discipline Morfologice

 • Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Morfopatologie I, Morfopatologie, Morfopathology, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Medicină legală, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Anatomie I, II, descriere RO/ENtematică
 • Șef de lucrări, poziția 33, disciplinele: Anatomie III, Anatomy III, descrieretematică
 • Asistent universitar, poziția 64, disciplinele: Histologie, Histology II, Histologie și citologie I, descrieretematică

Departamentul Discipline Preclinice

 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Genetics, Genetică, Genetica, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Asistent universitar, poziția 60, disciplinele: Phvsiology I, II, III, descrieretematică

Departamentul Farmacie

 • Profesor universita, poziția 5, disciplinel: Nutriție comunitară, Terminologie medicală și farmaceutică, Chimia și igiena mediului, Igiena alimentației și siguranța alimentului, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Profesor universitar, poziția 6, disciplinele: Botanică farmaceutică II, Nutrigenetică și nutrigenomică, Biologie celulară și moleculară, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Farmacie clinică și farmacoterapie, Istoria farmaciei, Botanică farmaceutică I, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Farmacognozie I, II, Fitoterapie, descriere RO/EN, tematică RO/EN

Departamentul Medicină Dentară 

 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Odontologie și Parodontologie, Diagnostic orodentar și ergonomie, Parodontologie II, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Protetică dentară unidentară, Tehnologia protezelor unidentare, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Pedodonție I, Organizarea laboratorului de tehnică dentară. Legislație, Practică medicală de specialitate I, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Ocluzologie, Protetica dentară mobilă I, Tehnologia protezei dentare. Protezei totale I, II, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Șef de lucrări, poziția 19, disciplinele: Tehnologia realizării aparatelor și protezelor chirurgicale, Tehnologia realizării aparatelor și protezelor chirurgicale II, Tehnologia protezelor dentare fixe – Punți dentare I, Tehnologia punților dentare fixe – Punți II, descrieretematică 
 • Șef de lucrări, poziția 21, disciplinele: Chirurgie orală și OMF I, II, Chirurgie orală, descrieretematică 
 • Șef de lucrări, poziția 22, disciplinele: Tehnologia realizării aparatelor ortodontice II, Prevenție oro-dentară , Practică medicală de specialitate I, descrieretematică 
 • Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Endodonție I, II, III, descrieretematică 

Departamentul Psiho, Neuroștiințe și Recuperare

 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Dermatologie, Dermatovenerice, descriere RO/EN, tematică RO/EN
 • Șef de lucrări, poziția 33, disciplinele: Recuperare în boli endocrino-metabolice, Recuperare uro-ginecologică, Balneofizioterapie și Recuperare, descrieretematică 

 

Descrierea și Tematica pentru posturi se poate descărca de aici https://www.uoradea.ro/concursuri+posturi+2019-2020+Facultatea+de+Medicin%C4%83+%C8%99i+Farmacie